אלכסנדר י' תשס"ג. לוביא (מערב). חדשות ארכיאולוגיות 27:115–29.
 
ברוך י' תשנ"ז. קברים מתקופת הברונזה הביניימית וספלולים ליד מעלה אדומים. עתיקות 1:32–5.
 
ברזילי ע' ומילבסקי י' 2010. גבעת רבי (מזרח). חדשות ארכיאולוגיות 122.
 
חנא ב' 2009. ח' לוביה. חדשות ארכיאולוגיות 121.
 
חנא ב' 2012. גבעת אבני (דרום). חדשות ארכיאולוגיות 124.
 
מוקארי ע' 2009. לביא. חדשות ארכיאולוגיות 121.
 
סטפנסקי י' 2005. לביא. חדשות ארכיאולוגיות 117.
 
פורת פ' תשמ"ה. עין הנצי"ב. חדשות ארכיאולוגיות פו:14–15.
 
Barkai R., Gopher A. and La Porta P.C. 2002. Paleolithic Landscape of Extraction: Flint Surface Quarries and Workshops at Mt. Pua, Israel. Antiquity 76:672–680.
 
Barkai R., Gopher A. and La Porta P.C. 2006. Middle Pleistocene Landscape of Extraction: Quarry and Workshop Complexes in Northern Israel. In N. Goren-Inbar, A. Gopher, R. Barkai and G. Sharon eds. Axe Age: Acheulian Toolmaking – from Quarry to Discard. Oxford. Pp. 7–44.
 
Leibner U. 2009. Settlements and History in Hellenistic, Roman and Byzantine Galilee. Tübingen.