נפתחו שני שטחי חפירה (A, B; איור 2), המרוחקים כ-30 מ' זה מזה, במרחק כ-1.5 ק"מ מדרום-מערב לחורבת נגד. בשטח A נחשפו גת ובור מים, ובשטח B נחשפו בור מים נוסף ובורות אשפה. כל השרידים מתוארכים לתקופה הביזנטית.

במרחק כ-250 מ' מצפון לחפירה נערכה בשנת 2016 חפירת בדיקה (הרשאה מס' 7676-A), ונחשפו בה קבר קמרון, גת מורכבת ושרידי מבנים דלים. שנה לאחר מכן נערכה חפירת הצלה נרחבת בחורבת נגד, והתגלו שרידי יישוב שזמנו למן התקופה הרומית המאוחרת ועד התקופה העבאסית (המאות הג'–הט' לסה''נ); השרידים כללו כנסייה, מסגד, מבני מגורים, גתות, בריכת דגים ומחסנים (ורגה וקוברין 2018). נראה כי השרידים שנחשפו בחפירה הנוכחית היו חלק מחווה בעורף החקלאי של היישוב מן התקופה הביזנטית בחורבת נגד הסמוכה.
 
שטח A
גת (איור 3). נחשפה גת בנויה, שנפגעה במרבית שִטחה, הכוללת משטח דריכה (22L; 6 × 7 מ'), בור שיקוע מלבני (33L; 1.2 × 1.5 מ') ובור איגום עגול (31L; 2.7 מ' קוטר, 1.7 מ' עומק); תאי התסיסה ומרכיבים נוספים, המוכרים בגתות מטיפוס זה, לא השתמרו. משטח הדריכה נתחם בקירות ממזרח, ממערב ומדרום (19W–21W), ורוצף בלוחות כורכר (0.3 × 0.6 מ'), שנעקרו כנראה עם סיום הפעילות בגת. במרכז משטח הדריכה נחשף בור רבוע (26L; 0.5 × 0.5 מ') להצבת מתקן סחיטה, שממנו הוליכה תעלה תת-קרקעית אל בור השיקוע. מבור השיקוע הוליכה תעלה תת-קרקעית שהשתמרה בשלמותה אל בור האיגום.
 
בור מים. ממזרח לגת נחצב בור מים עגול (23L), שמעל פיו נבנתה חולייה רבועה (איור 4). ממערב לפי הבור נבנתה בריכת מים חצי מעוגלת (35L) ובה שתי מדרגות ובור שיקוע. צמוד לפי הבור מדרום נבנתה לפחות שוקת אחת (34L) שרוצפה באריחים שמקורם במשטח הדריכה של הגת, שיצאה כנראה משימוש בשלב זה. בין הבריכה לבין הגת נתגלו כמה קטעי תעלות שהשתמרותן גרועה, ועל כן הקשר בין הבריכה לבין הגת לא הוברר.
 
הממצא. מכלול כלי החרס שנמצא בשטח זה דל, ומתוארך כולו לתקופה הביזנטית (המאה הה' – תחילת המאה הז' לסה''נ). הכלים הבולטים בממצא הם קנקני אגירה, בעיקר קנקני עזה (רק שברי גוף) וקנקני שק (איור 6:5–8). בנוסף התגלו מעט קערות (איור 2:5), קדרות (איור 3:5) ושברי גוף של סירי בישול ופכים. כן נמצאו כמה שברי כלי זכוכית, בעיקר שברי בקבוקים, המתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.
 
שטח B
בור מים. נחשף בור מים דמוי גליל (205L; 2 מ' עומק חשיפה; איור 6), שהשתמר כמעט בשלמותו פרט לחלקו העליון; בשל שיקולים בטיחותיים הבור לא נחפר למלוא עומקו. מצפון-מערב לבור נבנתה שוקת מעוגלת שטויחה בטיח לבן (202L). בתוך הבור נמצאו כלי חרס מן התקופות הביזנטית והעות'מאנית (כלי עזה שחורים) שנזרקו כפסולת וכן פסולת מימינו.
 
בורות אשפה. מצפון לבור המים נחשפו בורות (214L, 222L), שהכילו שברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית.
 
ממצא כלי החרס בשטח B כלל בעיקר קנקני עזה (איור 9:5, 10), וכן קערה (איור 1:5), צפחת (איור 4:5) וקנקן שק (איור 5:5).