נפתחו שני שטחי חפירה (J, 1J) בשלוחה המשתפלת במתינות לכיוון דרום-מזרח, באזור שלא נפגע מהפיתוח מסביבו ונשאר כאי בודד של שטח טבעי. נחשפו בור חצוב ושרידי קיר, ונמצאו שברי כלי חרס מהתקופות הברזל והפרסית. בסקר נרחב שנערך בסביבה תועדו מתקנים חקלאיים רבים (Dagan 2010). ממזרח לשטח החפירה, על הגדה המערבית במעלה נחל ירמות, נחשפו שרידי יישוב מהתקופה הפרסית (הרשאה מס' 6993-A).
 
שטח J (איור 2). חודשה החפירה בבור חצוב (108L) שנחפר בעבר (Dagan 2010:175, Site 225); לפי החופרים החפירה הופסקה עקב הגעה לקרקע חולית. הבור נוקה מהצטברות של אדמה, והחפירה העמיקה עד לקרקעיתו. אל הבור מוליך פיר צר ועגול (0.7 מ' קוטר, 0.8 מ' עומק), שנחצב בסלע נארי; בפתח הפיר נחצבה מגרעת (0.1 מ' רוחב; איור 3) לקליטת כיסוי. מתארו של הבור מעוגל, והוא נחצב בסלע רך (1.3 מ' עומק, 2 מ' קוטר). בבור נמצאו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופות הברזל והפרסית.
 
שטח 1J (איור 4). נפתח ריבוע חפירה, ובמרכזו נחשפו שרידי קיר (109W; איור 5), שנבנה משורת אבני שדה גדולות (0.5 × 1.0 מ'). ממערב לקיר נחשף מפלס אבנים (106L), ועליו נמצאו שברי כלי חרס מתקופות הברזל והפרסית.
 
הממצא. בשני השטחים נמצאו שברים של קערות (איור 1:6–5), קנקנים (איור 6:6–13), פך (איור 14:6) ונרות (איור 1:7, 2), וכן שבר של קערה מאלבסטר (איור 8), המתוארכים לסוף תקופת הברזל. כן נמצאו שברי מורטריה (איור 3:7, 4) מהתקופה הפרסית.
כלים דומים מאלבסטר נמצאו בעבר בקרבת מקום (הרשאה מס' 6993A-). לאחרונה נחשפה מחצבה של אלבסטר במערת התאומים (Frumkin et al. 2014), וייתכן שחומר הגלם לכלים אלה נחצב באזור ולא יובא מרחוק.
 
שימושו וזמנו של הבור אינם ידועים, אך ייתכן שהוא שימש לאחסון בתקופה הפרסית. לא ידועים גם הקשרו ושימושו של קיר 109, אך על פי הממצא הקרמי אפשר לתארכו לסוף תקופת הברזל או לתחילת התקופה הפרסית.