השטח נחפר בשנים 19721973 על ידי נ' אביגד (שטח Q; איור 1), ונחשף בו מקווה מדורג מימי הבית השני (2203L), שהוסב בתקופה הביזנטית לבור מים (Geva 2017). מטרת החפירה הנוכחית הייתה לאתר את פי בור המים ולתעד את צדו המזרחי של השטח שנחפר בעבר ונפגע במהלך עבודות פיתוח.
 
נפתח ריבוע חפירה אחד (2.5 × 4.0 מ'), ובחלקו הדרומי התגלה קטע מתעלת מים בנויה (1.5 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב, 0.5 מ' עומק), שטויחה בטיח הידראולי בצבע אפור וקורתה בלוחות אבן (0.4 × 0.8 מ' בממוצע). התעלה מתוארכת לימי הבית השני והזינה את המקווה המדורג שנחשף בחפירות אביגד. על התעלה נבנה קיר בכיוון צפון–דרום, שתמך בדופן המזרחית של בור המים. עם פירוק מילוי האבן של הקיר בצדו הצפוני של הריבוע התגלתה סתימה של פי בור המים. הסתימה פורקה ומתחתיה נחשף פי הבור (כ-0.9 מ' קוטר; איור 2).