נחשף בור מים עגול חצוב בסלע (איורים 2–4) באזור שנערכו בו בעבר חפירות ארכיאולוגיות (לרקע ולהפניות, ר' ביליג 2018). בבור זוהו שלושה פתחים, שניים בתקרה ואחד בדופנו הדרומית; שלושת הפתחים נמצאו חסומים באבני גוויל גדולות. בבור הצטברו מעט מים ופסולת בת זמננו, ובתחתיתו נחשפה יציקה של בטון בן זמננו. הפסולת ויציקת הבטון מעידים כי הבור היה פעיל בימינו, אם כי ייתכן כי השימוש בו החל בעת העתיקה.