נפתחו שני שטחי חפירה (A — 3.5 × 10.0 מ'; B — 3.5 × 5.0 מ'; איורים 2, 3) ברצועה צרה במרכז היישוב, ונתגלו שרידים דלים וממצאים מהתקופות הרומית הקדומה והביזנטית. ברחבי היישוב נערכו בעבר חפירות רבות (אבי-יונה תשנ"ב; זילברבוד 2007א; זילברבוד 2007ב; עדוי 2016 ור' שם הפניות), והתגלו בהן בין היתר שרידי יישוב גדול (כ-28 דונם) מהתקופה הניאוליתית שנחשף מדרום לחפירה הנוכחית (חלאילה וברזילי 2007; Khalaily and Marder 2003), וכן שרידי יישוב מהתקופה הביזנטית (de Vaux and Stève 1950).
 
שטח A. מתחת למפלס הכביש המודרני נחשף קיר (102W; 3.5 מ' אורך חשיפה, 0.55 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה), שנבנה בכיוון צפון–דרום. הפן המזרחי נבנה משורה אחת של אבנים מסותתות חלקית, הפן המערבי נבנה מאבני גוויל בינוניות וקטנות ובתווך הונחה ליבה של אבני גוויל קטנות. הקיר חדר אל תוך שרידים קדומים וזמנו אינו ידוע. במקביל לקיר 102 ממערב, במפלס הנמוך כדי חצי מטר, נחשף יסוד של קיר נוסף (108W; 3.5 מ' אורך חשיפה, 0.5 מ' רוחב, 0.25 מ' גובה השתמרות), שנבנה מאבנים מסותתות חלקית ומאבני גוויל. לצד קיר 108 ממערב נחשף מילוי של פסולת כבשן: שכבות של גיר כתוש, אפר, אדמת חמרה שרופה ושברי לבנים (110L, 111L, 116L, 118L, 122L; 1.5 מ' גובה; איור 2: חתך 1–1). קיר 108 נבנה אל תוך פסולת הכבשן ולכן בנייתו מאוחרת יותר, אם כי לא שרדו ממצאים המתארכים את בנייתו. במילוי נתגלה ממצא קרמי מהתקופה הביזנטית, הכולל קערה צבועה אדום מעוטרת בעיטור מקדה (איור 6:4), השכיחה משלהי המאה הג' עד המאה הה' לסה"נ, קערה שלה שפה מעובה (איור 7:4), המתוארכת למאות הו' והז' לסה"נ, קדרות שלהן שפות נוטות חוצה ולחלקן עיטור גלי סרוק על הדופן (איור 8:4–10), האופייניות למאות הד'–הו' לסה"נ, וקנקני שק שלהם שפה מעובה פנימה ורכס בקצה הצוואר (איור 14:4, 15), הנפוצים בעיקר במאות הה'–הו' לסה"נ. כן התגלו במילוי זה שברי לבנים (איור 16:4, 17) ורעפים.
 
שטח B. בעומק 2.5 מ' מתחת למפלס הכביש המודרני נחשפה שכבת אדמה חרסיתית חומה (133L; איור 2: חתך 1–1), ובה חרסים מהתקופה הרומית קדומה. לא נחשפו שרידי בנייה, אך החפירה בשטח הופסקה לפני שהיא הגיעה לקרקע סטרילית. הממצא הקרמי משכבה זו כולל שברי כלי חרס רבים, ובהם שפת אמפורה (איור 1:4), שלוש שפות קנקנים (איור 2:4–4) ושבר נר (איור 5:4), הנפוצים במחצית השנייה של המאה הא' לפסה"נ.
בחלק המערבי של השטח נחשפו קטעים של רצפה (126L) עשויה טיח אפור, המתוארכת לתקופה הביזנטית. מעל הרצפה נחשפה אותה פסולת כבשן שנמצאה בשטח A, ובה חרסים מהתקופה הביזנטית. מתחת לרצפה 126 נתגלו חרסים ובהם קערה מיובאת מטיפוס LRC מהמאה הו' לסה"נ (איור 11:4) ושתי קערות צבועות אדום השכיחות משלהי המאה הג' עד המאה הה' לסה"נ (איור 12:4, 13).
 
על סמך הממצא הקרמי שהתגלה בחפירה נראה כי במקום התקיימה פעילות בתקופה הרומית קדומה. בתקופה הביזנטית עמד במקום מבנה או מתקן, שנחשפה ממנו הרצפה בלבד. עוד בתקופה הביזנטית פעל כנראה בקרבת מקום כבשן, שפסולת ממנו נחשפה בחפירה. אפשר שהשרידים מהתקופה הביזנטית קשורים ליישוב מתקופה זו, ששרידיו נחשפו בעבר בקרבת מקום.