נחפרו ארבעה ריבועים (1–4; איורים 1, 2), ונחשפו שרידי בנייה מהתקופה הממלוכית או העות'מאנית. בריבוע 1 נחשף קיר (111W) שנבנה משתי שורות של אבני כורכר מסותתות והשתמר לגובה של עד שני נדבכים; הקיר הושתת על סלע מפולס. אל הקיר ניגש ממזרח מפלס אדמה (106L), ובו חרסים אחדים שזמנם המאות הט"ו–הי"ז לסה"נ (לא צוירו). בריבוע 2 נחשפו שני קירות ניצבים זה לזה (112W, 115W); הקירות נבנו בדומה לקיר 111 והשתמרו לגובה נדבך אחד. בריבוע 3 נמצא מילוי של אדמה מעורבת בחרסים עד הסלע. בריבוע 4 נחשף קיר (201W) שנבנה מאבני גוויל מכורכר. את קיר 201 ביטל קיר (113W; איור 3) הניצב לקיר נוסף (114W); שני הקירות נבנו בדומה לקירות שנחשפו בריבועים 1 ו-2. אל קירות 113 ו-114 ניגש מפלס אדמה (108L), ובו חרסים אחדים שזמנם כנראה המאות הט"ו–הי"ז לסה"נ (לא צוירו).