שטח החפירה נפתח בשולי כביש במורדות הצפוניים-מערביים של גבעה, ונחשפו בו כבשן סיד ושרידי פעילות חקלאית בארבעה מוקדים (10F, 20F, 30F, 40F; איורים 2, 3). השרידים לא תוארכו, אך כמותם מוכרים בסביבה, והם מאפיינים את הגבעות שסביב מודיעין.

על הגבעה שכן עד שנת 1948 הכפר הערבי ברפיליה, אחד מהיישובים הגדולים באזור גבעות מודיעין, ששרידים רבים ממנו נראים על פני השטח. בתעודות מהתקופה הצלבנית מוזכר כפר ששכן באתר (קידר תשע"ד:34–35). מעט מדרום ומדרום-מערב לשטח החפירה תועדו שרידים של יישוב קדום נוסף (שביט 2013: אתר 349), כנראה בית חווה, וכן בורות, גתות וחציבות (שביט 2013: אתרים 356–358, 367, 368). בחפירה שנערכה בתוואי כביש 20, ממערב לברפיליה, נחשף מרחב חקלאי, ובו שרידים של מתקנים חקלאיים, מערות, מדרגות חקלאיות ומערת קבורה (קוגן-זהבי וזלינגר תשס"ח). סמוך לחפירה הנוכחית מצפון, נחשפו שרידים של פעילות חקלאית קדומה (אשד 2018).

 
10F. נחשף כבשן סיד עגול (100L, 101L; כ-3.7 מ' קוטר, כ-2.8 מ' עומק; איורים 4, 5), שנחצב בחלקו התחתון לתוך גומחה טבעית בסלע ודופן בשתי שורות של אבני גוויל (105W). הצד הצפוני של דופן הכבשן נפגע מכלי מכני; נראה שעברה שם מנהרת אוויר לליבוי הבערה, שלא שרדה. בתחתית הכבשן (101L) נחשפה שכבת אפר בגוון שחור-אפור שרידים של פעילות הכבשן. צמוד לכבשן ממערב נחשף מתקן עגול שהושתת על סלע האם ונסמך אל דופן הכבשן (107W; איור 6). נראה כי בנייתו לא הושלמה. אפשר שהוא היה קשור לפעילות הכבשן.
 
20F. נחשף שקע בסלע (102L; 2 × 4 מ', כ-0.5 מ' עומק; איורים 7, 8), אולי מחצבה לחומר גלם לכבשן. בשקע ניכרים סימני ניתוק של גושי נארי, ללא סימני חציבה ישרים המאפיינים מחצבות לאבני בנייה. התופעה של ניתוק גושי נארי לתעשיית כבשנים מוכרת במרחב החקלאי של מודיעין הקדומה ככלל ובאזור נחל ענבה בפרט (ששון תש"ע). סמוך לשקע נחשף ספלול (108L; 0.42 מ' קוטר, כ-0.3 מ' עומק).
 
30F. במורד הגבעה נחשף קיר שדה (104W; איורים 9, 10), שנבנה מאבני גוויל בינוניות שהונחו על הסלע.
 
40F. נחשף קיר שדה (106W; איור 11), שנבנה מאבני גוויל בינוניות שהונחו על הסלע. נראה כי הוא שריד של קיר ארוך שנמשך לאורך השלוחה ושימש קיר תמך למדרגת עיבוד חקלאית.