החפירה (25 מ"ר) נערכה בשוליים הדרומיים-מזרחיים של האתר ג'אעונה, שבו שכן כפר ערבי בשם זה (אל-ג'אעונה) במהלך כל התקופה העות'מאנית ועד לסוף ימי המנדט הבריטי (בירן וזלצר 2018). האתר נסקר לראשונה בשלהי המאה הי"ט על ידי ו' גרן (תשמ"ז:253), ובהמשך על ידי חברי משלחת הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל (PEF), שזיהו בין בתי הכפר פריטי אבן קדומים (Conder & Kitchener 1881:198, 224). בסקר נוסף שנערך בכפר לקראת סוף שנות ה-80 של המאה הי"ט תועדו שרידים של בית מרחץ קדום ושרידי בנייה נוספים (Schumacher 1889). בסקר שנערך בכפר החרב בשנות ה-60 של המאה הכ' מטעם אגף העתיקות תועדו מבני מגורים ושרידי בנייה קדומים. בסקר מפת ראש פינה זוהו עדויות להתיישבות רציפה למן תקופת הברונזה הקדומה 1 ועד ימינו (סטפנסקי 2012). בחלק הדרומי-מזרחי של האתר, האזור שבו נערכה החפירה הנוכחית, תועדו בסקר מפת ראש פינה שרידי בנייה מהתקופות הרומית והביזנטית, וכן פריטים אדריכליים המלמדים אולי על קיומו של בית כנסת קדום במקום (סטפנסקי 2012: אתר 187). בחפירות שנערכו בעבר נחשפו שרידי בנייה מתקופת הברזל, שכבת חורבן בסיומה של תקופת הברזל ושכבות יישוב מן התקופות ההלניסטית, הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והממלוכית (סטפנסקי 2008; הרטל 2009; אלכסנדר 2019).
 
בחפירה הנוכחית נחשפו שרידי מבנה, ובהם קימרון בנוי ובור מים חצוב מימי המנדט הבריטי. שרידי הקימרון (איורים 2, 3) נחשפו מתחת לשכבת מפולות ואשפה בת ימינו. הקימרון הושתת על משטח סלע מיושר והשתמר לגובה שבעה נדבכים. בתוך הקימרון התגלו מפולות אבנים, הצטברויות אדמה, כמות גדולה של אשפה מודרנית ומעט שברי כלי חרס מבית היוצר 'ראשיא אל-פוח'אר' המתוארכים לתקופה העות'מאנית ולימי המנדט הבריטי (Stern 2016:84–88). מתחת לשכבת ההצטברות נחשפה רצפת סלע, ובמרכזה פתח בור המים (איור 3: חתך 2–2). מהפתח ירדו בשתי מדרגות חצובות אל בור סגלגל ומטויח דמוי פעמון (כ-1.2 מ' קוטר, כ-0.7 מ' עומק; איורים 4, 5). בתוך הבור נמצאו שבעה מטבעות מראשית ימיה של מדינת ישראל (איור 6): שישה מטבעות פרוטה משנת 1952 ומטבע אגורה אחד משנת 1960. נראה שבור המים שימש את דרי המבנה. בורות מים דומים נמצאים עדיין בבתיה הקדומים של ראש פינה ובחורבות בתיו של הכפר ג'אעונה.
 
מעיון בתצלומי אוויר של אזור ראש פינה, נראה כי בשטח החפירה אכן ניצב אחד ממבני הכפר אל-ג'אעונה (Royal Air Force 1945; איור 7). נראה כי הקמרון ובור המים, היו בחלקו התחתון של מבנה זה. ממצא המטבעות בבור המים מאוחר לשלב החיים האחרון בכפר הערבי. ייתכן שהמבנה שנחפר, הסמוך לקצה של ראש פינה, היה עדיין בשימוש בשנת 1960, והמטבעות הושלכו לבור או הוטמנו בו מאוחר לשנה זו, כאשר הבור היה עוד חשוף ללא שכבות הצטברות ופסולת.