נחשף מבנה קבורה שזמנו התקופה הביזנטית או ראשית התקופה האסלאמית הקדומה. בחפירות קודמות באתר נחשף רצף התיישבות למן שלהי התקופה הביזנטית ועד לימי המנדט הבריטי (לרקע ולהפניות, ר' כהן-תבור 2015).
 

הקבר נכרה באדמת חמרה ודופן באבני גוויל בינוניות וקטנות שלוכדו בחומר מליטה אפור (איורים 2–4). בצדו המזרחי של הקבר נבנתה מדרגה (איור 5), וסמוך לה נמצאו שתי אבנים גדולות, שנועדו אולי להקל על הגישה למדרגה. הקבר כוסה בגג גמלוני (איורים 6–8). בתוך המבנה נמצאו עצמות אדם אחדות, שאינן בארטיקולציה והשתמרותן גרועה, השייכות לשני פרטים. כן נמצאו חרסים שחוקים אחדים (לא צוירו), המתוארכים לתקופה הביזנטית או האסלאמית הקדומה. בקבר נמצא שבר של נורה בת זמננו, עדות להפרעה או לשוד.

קברים דומים מוכרים מבית קברות סמוך ששימש את תושבי הכפר הערבי סרפנד, שם הם שימשו קברי משפחה. קברי גמלון בנויים מוכרים גם מחפירות ביפו (ארבל 2017: איור 4).