נפתח ריבוע אחד, ונחשף בו קיר (103W; כ-2.6 מ' אורך; איור 2), שנבנה מאבני שדה והשתמרותו דלה; הוא נמשך מחוץ לגבולות החפירה. נראה שזהו קיר תמך של טרסה. בחפירה לצדי הקיר התגלתה נביעת מי תהום. נמצאו חרסים אחדים לא אינדיקטיביים, שנסחפו כנראה מהתל הסמוך. בסביבה נערכו בעבר חפירות וסקרים, שנחשפו בהם מתקנים חקלאיים (בצר 2008; נגורסקי 2012 [א]; נגורסקי 2012 [ב]; גנדלר 2020). נראה כי הקיר שנחשף בחפירה הוא חלק מאותו עורף חקלאי.