אתר העתיקות כלודייא משתרע על גבעת חמרה נמוכה במישור החוף (איור 1). חלקה הצפוני של הגבעה, ובו שרידי יישוב, נהרס בעבר בפעילות חקלאית ובמקום זוהו אדמת תל אפורה, חרסים רבים ואבני בנייה. כן נחשף בור מים מדופן ביציקת דֶֶבש וטיח אפור, שניתן לייחסו ליישוב קדום; בור המים נפגע משוד. ממערב לשרידי היישוב, נחפרה בעבר גת שפעלה בתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (איילון תשמ"ד). בבדיקות שנערכו באתר בשנת 1981 (67 מ' אורך השטח שנבדק, 1.5 מ' עומק מרבי) נחשפו שרידי מבנים וחרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (ארכיון מדעי רשות העתיקות).

 
נפתחו ארבעה ריבועי חפירה (4 × 4 מ', 0.2–0.4 מ' עומק החפירה), והתגלה בהם מילוי של אדמה אפורה וממצא מעורב (לא צויר), הכולל שברי קנקנים, קערות מזוגגות, אבני פסיפס, שברי זכוכית וכלי מתכת, המתוארכים למן התקופה האסלאמית הקדומה ועד ימינו. כלי החרס המאוחרים ביותר הם קערות מזוגגות מטיפוס 'סרצ'ה לימני' מראשית המאה הי"א לסה"נ. כן נמצאו מעט אבני גיר קטנות, ללא הקשר אדריכלי. ממצא זה מעורב עם מעט ממצא מודרני, המעיד כי אלו פני שטח. על פני השטח מדרום לחפירה נמצא מטבע זהב מהתקופה העבאסית.