האתר גבעת רבי (מזרח) זוהה בעבר בסקר שנערך לקראת הרחבת כביש 79 (חלאילה ומרדר 2009), ואותרו בו פריטי צור, ובהם כלים רבים משתי תקופות עיקריות: הפליאוליתית התיכונה והניאוליתית. הכמות הגדולה של הפסולת והכלים מלמדת שהאתר שימש לאורך זמן רב לסיתות והתקנת כלים מצור. לאורך הכביש, באתר עין ציפורי, נערכו בעבר חפירות ארכיאולוגיות (לרקע ולהפניות, ר' מוקארי 2020), ונחשפו שרידי יישוב מהתקופות הפליאוליתית התיכונה, הניאוליתית הקדם-קרמית ב' וג', הכלקוליתית הקדומה והמאוחרת, הברונזה הקדומה, הברונזה הביניימית, הברונזה התיכונה, הרומית, הביזנטית, הצלבנית והממלוכית. בחפירה שנערכה סמוך לחפירה הנוכחית נחשפו שרידי בנייה מן התקופות הניאוליתית הקדם-קרמית ב', הכלקוליתית הקדומה (תרבות ואדי רבה), הברונזה הקדומה 1ב' והרומית (ירושביץ 2016; איור 1: 7177-A).

החפירה נערכה בין שתי גבעות, ובמהלכה נראתה זרימת מי גשם שהתנקזו בין שתי הגבעות לכיוון דרום-מערב (איור 2). נחפרו שני ריבועיים (1A, 2A; איורים 3, 4), ונחשף קיר איתן, שהושתת על קרקע טבעית, שנבנה משתי שורות אבנים (14W, 18W), מסותתות בחלקן, וביניהן מילוי של אבנים. בריבוע 1A נחשף רק הפן הדרומי של הקיר, ונראה כי המשכו נמצא מצפון, מחוץ לגבולות החפירה. בקיר שולבה אבן טחינה (איור 5). מצפון לקיר תועדה הצטברות של אבנים קטנות שחוקות, המלמדות כנראה כי הקיר נבנה לצורך הטיית מים. בחתך (19L; כ-0.9 מ' עומק) שנערך בליבת הקיר נמצאו חרסים, ובהם קערות גליליות (איור 1:6, 2) וקנקנים (איור 3:6–6), המתוארכים לתקופה הרומית.
 
ממצא צור. נמצאו 67 פריטים שחוקים (טבלה 1), שרבים מהם שבורים וברבים נשחקו הקצוות הפעילים. 51 פריטים מכוסים בפטינה בגוון אפור-צהוב. רוב הפריטים במכלול (כ-82%; 55 פריטים) עשויים מצור גירני אטום בגוון אפור-לבן, לעתים עם עורקים צהובים, ומקצת הפריטים (כ-18%) סותתו מצור שקוף עד חצי שקוף בגוון אפור. במכלול התגלה פריט אינדיקטיבי יחיד גרזן דו-פני (16 × 35 × 62 מ"מ; איור 1:7), העשוי מצור אפרפר חצי שקוף.
 
טבלה 1. התפלגות מכלול הצור

פריט

N

%

נתזים

14

20.90

להבים

1

1.49

פסולות תחזוקת גרעין

2

2.99

נתזים בעלי גב טבעי

1

1.49

נתזים ראשוניים

12

17.91

להבים ראשוניים

2

2.99

גרעינים

9

13.43

כלים

9

13.43

גושים

17

25.37

סה"כ

67

100

 

השתמרותם הירודה של הפריטים מקשה על האבחנה בין צלקות שמקורן בשברור מכוון ובין כאלו שמקורן בתהליכים בתר הרבדתיים. משום כך, רק פריטים שהציגו דגם צלקות אחיד המשתרע על פני סנטימטר אחר או יותר הוגדרו כלים. בנוסף לגרזן נמצאו עוד שמונה פריטים שהוגדרו כלים משובררים מקרצף, שני נתזים משובררים, שני נתזים בעלי שקערורית, נתז בעל שקערורית וקטימה פרוקסימלית ושני פריטים נוספים שהציגו שברור אך הם שבורים ולכן אי אפשר לסווגם לקטגוריה טיפולוגית (לא צוירו).
תשעה פריטים הוגדרו גרעינים: ארבעה שימשו להפקת נתזים, מהם שניים במשטח נקישה יחיד (איור 3:7) ושניים במשטחי הסרה מרובים; גרעין אחד שלו משטח נקישה יחיד שימש להפקת להבונים (איור 2:7); שלושה גרעינים ננטשו בשלבי הכנה ראשוניים, שכן הם הציגו מספר קטן של צלקות, שמטרתן העיקרית היא הסרת הקליפה הגירנית ועיצוב צורת הגרעין; ופריט אחד הוא שבר גרעין שלא ניתן לסווג.
 
השתמרותם הירודה של הפריטים שהתגלו בחפירה מלמדת שהמכלול אינו באתרו, אלא מייצג הרבדה משנית. גרזן הצור אופייני לתעשיות צור מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית, וגילויו בקרבת האתר עין ציפורי או סמוך לאזור של תעשייה וסיתות של כלים מטיפוס זה אינו מפתיע. הקיר שנחשף נועד כנראה להטיית מים, אולי מי גשמים שזרמו מכיוון גבעת רבי לדרום-מערב, ונראה שזמנו התקופה הרומית, בדומה לקיר שנחשף במרחק של כ-150 מ' מצפון-מערב (ירושביץ 2016).