סמוך לעין שְחור ולגדה המזרחית של נחל קשת תועדה חורבה (ח' עין א-סודא; כ-2 דונם), ובה שרידי קירות בזלת ואבן שכב של בית בד וממצאים למן התקופה הניאוליתית ועד לתקופה הביזנטית (צורי תשל"ז:136–138; גל תשנ"ח:42, אתר 47). בחפירה שנערכה באתר בשנת 2014 נחשפו שרידי מפלס חיים ושברי כלי חרס מהתקופות הברונזה הביניימית והברונזה התיכונה (איור 1: 6994-A). בחפירות שנערכו בחורבת כדורן, המרוחקת כ-800 מ' מדרום לעין שחור, נחשפו קברים המתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה 2ב' (איור 1: 6964-A) וכן מבנה וקבר המתוארכים גם הם לתקופת הברונזה התיכונה 2ב' (איור 1: 8364-A; פייג 2020).

נפתחו שלושה שטחי חפירה לאורך השוליים המזרחיים של כביש 65 (AC; 100 מ' אורך, 7–12 מ' רוחב; איור 2), ונחפרו בהם 50 ריבועים. הגבול המזרחי של החפירה נקבע לפי תוואי קו גז, והגבול המערבי נקבע לפי תוואי תעלת הניקוז של כביש 65. נחשפו ארבע שכבות יישוב, המתוארכות לתקופות הברונזה הביניימית (שכבה IV) והברונזה התיכונה 2ב' (שכבות I–III). החפירה העמיקה עד מפלס סלע האם.

 
שטח A
שכבה IV. נחשפו שרידים של משטחי עבודה: מפלסי אבנים שהושתתו על שכבת אדמה מעל קרקע בתולה. על גבי המשטחים נמצאו שברי כלי חרס, שפע של כלי צור ומעט עצמות בעלי חיים. 
 
שכבה III. משטחי העבודה משכבה IV המשיכו לשמש גם בשכבה זו. מצפון למשטחים אלו נחשף חלק ממבנה שכלל חדרים או מרחבים ומתקנים. נראה שקירו הדרומי של המבנה תחם את היישוב מדרום, ומשטחי העבודה נותרו מחוץ לגבולות היישוב. 
 
שכבה II. מצפון לקיר הדרומי של המבנה משכבה III נבנה קיר מסיבי (139W; 15 מ' אורך, 1.25 מ' רוחב; איור 3), שחצה את שטח A בציר מזרח–מערב. בין שני הקירות נחשף ריצוף שניגש אל שניהם. בנוסף נחשפו משטח עבודה וממגורה.
 
שכבה I. על קיר 139 נבנה קיר צר (112W), שתחם כנראה את היישוב מדרום.
 
שטח B
שכבה IV. בצפון השטח נחשפו מפלסי חיים: מפלסי אדמה בהירים (347L; איור 4), שמעורבים בהם ריכוזי אבנים ושברים גדולים של כלי אגירה, כגון פיטסים וקנקנים, המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית. בדרום השטח נחשף טבון, וסמוך לו נמצא באתרו קנקן גדול. השכבה הופרעה מחדירה של מפלסים משכבה III.
 
שכבה III. התגלו בעיקר ממגורות, טבונים ומתקנים, קברים, וכן שרידי קירות ומפלסי ריצוף. אחת הממגורות נחשפה במלואה (0.650.80 מ' קוטר, 1.1–1.5 מ' עומק); מתארה דמוי פעמון, ולה פתח עגול. רוב המתקנים מעוגלים. במזרח השטח נחשף מתקן מוארך בנוי (1.11.3 × 7.2 מ'), ובו ארבעה תאים (352L, 356L, 383L, 384L; 0.3 מ' גובה השתמרות המחיצות; איור 5). ממערב למתקן נחשפו מפלס של אדמה בהירה ושרידי חומר טבון (374L), ועליו סיר בישול שלו דופן ישרה (כ-0.5 מ' קוטר; איור 6), האופייני לתקופת הב"ת 2ב'. הקברים חדרו לשכבה IV; הובחנו בהם שני טיפוסים. בטיפוס אחד, שממנו נמצאו לפחות ארבעה קברים, הונח הנקבר על האדמה או בשקע חצוב בסלע, ומעליו הונחו אבני בזלת ועליהן מנחות קבורה, שכללו קנקנים (איור 7) וכלים קטנים, כגון פכים, פכיות וכלים טקסיים דמויי קנקן, פכיות וקעריות. טיפוס הקבורה השני הוא קבורה במערה שנחצבה בסלע. בשטח החפירה התגלתה מערת קבורה אחת צמוד למחיצה הצפונית של השטח: פיר רבוע חצוב (כ-1.51.8 מ' עומק), שבתחתיתו (395L; איורים 8, 9) נחשפו 14 כלים באתרם, חלקם שבורים וחלקם תמימים, שכללו קערות, קנקנים, פכים, פכיות ופגיון אחד. בשל חדירת השכבה לשכבה IV, התגלו בכל השטח שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הביניימית, ובהם בעיקר קנקנים ופיטסים.
 
שכבה II. נחשפו שרידי חדרים, שברובם התגלו רצפות של אדמה בהירה ומקצתם רוצפו באבני בזלת קטנות. כן נחשפה במלואה ממגורה (388L; 1.3–1.8 מ' קוטר, 0.9–1.1 מ' עומק; איור 10) שנבנתה מאבני בזלת בינוניות והשתמרה היטב. דופנותיה חדרו לשכבות הקדומות והעמיקו עד סלע האם. צמוד אליה ממערב נחשף מחסן חצוב בסלע (כ-1.8 מ' עומק). שרידי ממגורה נוספת (0.4 מ' גובה) נחשפו מדרום-מערב לממגורה השלמה. בשכבה זו נחשפו באתרן אבני ריחיים ואבני שחיקה רבות.
 
שטח C (איור 11)
שכבה IV. במרכז ובדרום-מערב השטח נחשפו שרידי מבנים, ובהם שורת חדרים שתחמה חצר או מרחב פתוח. הקירות (כ-0.3 מ' גובה השתמרות) הושתתו על סלע האם ונבנו בכיוון דרום-מערב–צפון-מזרח, בשונה מקירות מבני השכבות העליונות. על מפלסי הסלע וסמוך לקירות נחשפו שברי קנקנים ופיטסים האופייניים לתקופת הברונזה הביניימית. השכבה הופרעה מחדירה של מבנים משכבה III.
 
שכבה III. נחשפו שרידים של שני מבנים שקירותיהם נבנו בכיוון מזרח–מערב; לעתים ניכר שימוש חוזר במפלסי חיים משכבה IV. המבנה הצפוני (כ-11 מ' אורך) נחצה במרכז לשני חדרים, צפוני ודרומי. במבנה התגלו שרידי ריצוף ומתקנים. המבנה הדרומי נפגע מבנייה בשכבה II והשתמרו ממנו רק שרידי רצפות.
 
שכבה II. מעל מבני שכבה III נחשפו בכל רחבי השטח שרידי מבנים, הכוללים חדרים וחצרות, ששינו את תכנית היישוב (איורים 12, 13). המבנים השתמרו לגובה מרבי של שלושה וארבעה נדבכים. בחלק מהקירות התגלו ספי הפתחים. במבנים התגלו רצפות אבן או מפלסי אדמה מהודקים. רצפות האבן הונחו בקפידה, ולעתים שולבו בהן אבני שחיקה. עשרות אבני שחיקה וכתישה, כמו גם טבונים, נחשפו בשכבה זו. כן נחשפו מתקנים, מרביתם מעוגלים וצמודים לקירות הבתים (איור 14). על רצפות המבנים נתגלו באתרם כלי חרס רבים (איור 15).
 
שכבה I. בחלקו המערבי של השטח נחשף קיר רחב במיוחד (505W; איור 16). הקטע הצפוני של הקיר (כ-20 מ' אורך, 1.4 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה השתמרות) נבנה על הסלע מאבני בזלת גדולות, והוא מתעקל מזרחה בקצה הצפוני של החפירה. המקטע הדרומי של הקיר צר יותר (כ-15 מ' אורך, 0.5–0.8 מ' רוחב), והוא נבנה מאבני גוויל. נראה כי הקיר, או לפחות המקטע הצפוני שלו, שימש קיר התמך המערבי של היישוב, אם כי הקשרו לא ברור שכן השטח נפגע מסלילת כביש 65. כלי החרס שנמצאו בין אבני הקיר ועל ראשו מתארכים כנראה את בנייתו לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'. הקיר יצא משימוש כשממגורה נבנתה לתוכו. שברי כלי החרס בתוכה מתוארכים גם הם לתקופת הב"ת 2ב'.
 
בחפירה נחשפו שרידי יישוב מתקופות הברונזה הביניימית והב"ת 2ב', המשתרעים בכל שטח החפירה. היישוב מתקופת הברונזה הביניימית מצטרף לשורת יישובים שנחשפו לאורך כביש 65 כדוגמת תל קשרון, המרוחק כ-7 ק"מ מצפון לאתר. שרידי היישוב מתקופת הב"ת 2ב' השתמרו היטב, והם צפופים ועשירים בממצא. ייתכן כי אפשר להבחין ביישוב זה בתכנון מקדים ובחלוקה לאזורי מגורים, עבודה, מתקנים וקבורה.