נפתח ריבוע חפירה אחד (איורים 2, 3) סמוך לגדה המזרחית של נחל גוברין, ונחשפו בו שרידי בורות ושקע בקרקע, ובתוכם ממצאים מהתקופה הכלקוליתית הקדומה (4,700–4,500 לפסה"נ). במרחק מטרים ספורים מדרום-מזרח לחפירה נחשפו בעבר שרידי בנייה ובורות מהתקופה הכלקוליתית הקדומה שיוחסו לתרבות הבשורית (נחשוני ואלג'ם 2009).
 
מתחת לשכבת פני שטח של אדמה חקלאית נחשפה שכבת פני השטח הקדומה, ובה שרידיהם של שני בורות מעוגלים (105L — 1.5 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק; 106L — 3.5 מ' קוטר, 0.55 מ' עומק) ושקע רדוד (107L; 0.3 מ' עומק). בתחתיתו של בור 105 התגלה מפלס של לבני בוץ, ועליו הצטברות של אדמה חומה בהירה עם אפר, ובה מעט חרסים ועצמות בעלי חיים (איור 4). צמוד לצדדים המערבי והדרומי של דופן הבור התגלה מצבור של חלוקי נחל, אולי שרידי מתקן או דיפון של הבור. בור 106 השתרע ברוב חציו המערבי של הריבוע. זהו בור דמוי פעמון, והוא גדול ועמוק יותר מבור 105. על קרקעית הבור נמצאה הצטברות של קרקע חומה כהה וכבדה, שמעורבים בה אבנים קטנות ומעט חרסים, פריטי צור ועצמות בעלי חיים; לא הובחן מפלס חיים ברור. בשקע 107 נחשפה הצטברות קרקע חומה, שמעורבים בה חרסים; ייתכן שזהו חלק מבור נוסף.
זמנם של החרסים (להלן) ופריטי הצור (אורון, להלן) שהתגלו בבורות ובשקע הוא התקופה הכלקוליתית הקדומה, והם מתארכים את הבורות. על פני השטח נמצאו חרסים שחוקים מהתקופות הכלקוליתית, הביזנטית והעות'מאנית; נראה כי מקור החרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית בתל גשרון הסמוך. עוד התגלו בחפירה שני פריטי אבן (להלן) וכן עצמות בעלי חיים וצדף (שדיאל, להלן).
 
ממצא כלי חרס ואבן. רוב מכלול כלי החרס התגלה בבורות ובשקע. נאספו 310 חרסים מהתקופה הכלקוליתית הקדומה. הם עשויים טין גס עם גרגירי חצץ ששימשו חסמים, וניכר שאלה שברים של כלים שיוצרו ביד. שישה מהחרסים עוטרו: שלושה בעיטור פלסטי, ועל שלושה אחרים יש שרידי צבע אדום. בכלים זוהו קערות קטנות (איור 1:5) וגדולות (איור 2:5), כן (איור 3:5), פערורים (איור 4:5–6) וקנקנים (איור 7:5). כעשרה אחוזים מהפריטים במכלול הם ידיות. אלה כוללות ידיות לולאה, רובן ידיות סרט (איור 8:5, 9), ידיות שחתכן סגלגל (איור 10:5) ושתי ידיות נקב (איור 11:5, 12).
התגלו שני פריטי אבן. האחד הוא שבר קטן של אבן בזלת, וקשה לזהות לאיזה כלי הוא שייך (לא צויר). השני הוא מקבת עשויה צור, ועליה סימני הכאה (איור 13:5).
 
ממצא צור
מיה אורון
 
בחפירה נמצאו 53 פריטי צור שהשתמרותם טובה. רובם עשויים מחומר גלם אפור, שקוף לעתים, כנראה מתצורת מישאש, ומקצתם עשויים מחומרי גלם אחרים בצבע חום בהיר וכהה, כנראה ממקור אאוקני. סביר להניח כי כל הצור ששימש באתר נאסף כחלוקים בנחל גוברין הסמוך. חלק גדול מפריטי הצור נמצאו שרופים כתוצאה משריפה שארעה לאחר הסיתות או השימוש בהם. עיקר המכלול כולל פסולות סיתות, ובהן פריטים ראשוניים, פסולות גרעין, נתזים, להבים ולהבונים. במכלול גרעין אחד בלבד — גרעין להבונים בסיתות דו-כיווני (איור 1:6). נמצאו שישה כלים, ובהם שלושה להבי מגל (איור 2:6–4), שני להבים משובררים ומגרד.
הרכב המכלול מעיד על סיתות להבונים, תעשייה האופיינית הן לתרבות הבשורית והן לתרבות הע'סולית, שתיהן בנות התקופה הכלקוליתית (Gilead 2007). כמו כן, אף שגרעין הלהבונים עשוי על צור חום כהה, הלהבונים ופסולות הגרעין הקשורות בייצור להבונים עשויים על צור שקוף האופייני לתעשייה זו לאורך כל התקופה הכלקוליתית.
עם זאת, אפשר לקבוע כי המכלול מתאים לתרבות הבשורית, הן בשל הדומיננטיות של להבי המגל במכלול (נחשוני ואחרים תשס"ג) והן בשל אופיים של להבי המגל: הם רחבים למדי ובעלי גב זקוף וקמור (Fabian, Hermon and Goren 2004). אמנם, אחד מלהבי המגל (איור 4:6) צר יותר ובעל קטימה, אבל אף לא לאחד מלהבי המגל גב שבו שתי קטימות — תופעה האופיינית לתקופה הכלקוליתית המאוחרת.
 
ארכיאוזואולוגיה
תהילה שדיאל
 
בחפירה התגלה מכלול קטן ודל של שברי עצמות בעלי חיים. זוהו 12 שברי עצמות של בעלי חיים (טבלה 1), הכוללות שש עצמות בקר (Bos taurus), שלוש עצמות צאן (Capra/Ovis), שתי עצמות של בעל חיים שמינו אינו ידוע אך הוא בגודל גוף בינוני (עז או כבש) ועצם אחת של עוף שמינו אינו ידוע אך הוא בגודל גוף קטן. מלבד עצמות בעלי החיים זוהה גם שבר של צדף. רוב העצמות נמצאו בבורות מהתקופה הכלקוליתית (105 — N=1, 8%; 106 — N=7, 54%). על שלוש עצמות נמצאו סימני נשיכה של טורפים; ייתכן כי טורפים הוציאו את טרפם מהאתר למקום אחר, ועל כן מכלול העצמות באתר קטן למדי.
 
טבלה 1. התפלגות עצמות בעלי החיים

הלוקוס

המין

102L

105L

106L

107L

108L

סה"כ

בקר

-

-

5

-

1

6 (46%)

צאן

1

-

2

-

-

3 (23%)

בעל חיים בעל גוף בינוני

1

-

-

-

1

2 (15%)

עוף בעל גוף קטן

-

1

-

-

-

1 (8%)

צדף

-

-

-

1

-

1 (8%)

סה"כ

2 (15%)

1 (8%)

7 (54%)

1 (8%)

2 (15%)

13 (100%)

 
התפלגות חלקי השלד במכלול (טבלה 2) מראה כי רוב העצמות הן שברי גפיים ארוכות. לא נמצאו עצמות שמהן אפשר להפיק מידע על גילאי בעלי החיים, למעט שתי שיניים. האחת היא שן טוחנת של בקר, ועל פי סימני שחיקת השן הפרט היה בוגר. השנייה היא שן טוחנת בלסת התחתונה של צאן (1M), ועל פי סימני שחיקת השיניים גם פרט זה היה בוגר (Grant 1982).
בשל הממצא הדל אי אפשר להסיק מסקנות רבות לגבי תזונת תושבי האתר בתקופה הכלקוליתית.
 
טבלה 2. התפלגות חלקי השלד במכלול (על פי Stiner 2002) 

המין

 

חלקי

השלד

בקר

צאן

עוף

בעל חיים בינוני

סה"כ

ראש

2

1

-

-

3

עצמות גפיים

4

1

1

2

8

צלעות

-

1

-

-

1

סה"כ

6

3

1

2

12

  
בחפירה נמשכה חשיפתו של האתר מהתקופה הכלקוליתית הקדומה (התרבות הבשורית), שנחשף בחלקו כבר בשנת 2006. על סמך חתכי הבדיקה, נראה כי שטח החפירה נמצא בשולי האתר, ומכאן שזהו אתר קטן. עד כה מוכרים רק מעט אתרים מהתקופה הכלקוליתית הקדומה. נראה שהבורות והשקע שנחשפו בחפירה לא פגעו זה בזה, ועל כן אפשר לשער שהם שימשו באותו זמן. אי אפשר לקבוע על סמך הממצא שהתגלה בחפירה למה שימשו הבורות, אך על סמך האפר שהתגלה בבור 105 נראה כי התקיימה בו פעילות הקשורה בשרפה.