נחשפו שתי שכבות יישוב מהתקופה הביזנטית (II) ומשלהי התקופה העות'מאנית (I). בחפירות שנערכו בעבר באתר נחשפו שרידים מהתקופות הפרסית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית המאוחרת (לרקע ולהפניות, ר' מרמלשטיין 2014).
 
התקופה הביזנטית (שכבה II). נחשפה רצפה (116L; איור 2) שהונחה על תשתית (115L, 119L) עשויה מעפר וחרסים. בתשתית נמצאו שברי כלי חרס, ובהם קערות (איור 1:3, 2) מהתקופה ההלניסטית, וכן מורטריום (איור 3:3) וסיר בישול (איור 6:3) מהתקופה הביזנטית. מעל הרצפה נחשפה שכבת עפר (114L; כ-0.1 מ' עובי), ונמצאו בה שברים של קדרת בישול (איור 4:3) וקנקן (איור 8:3) מהתקופה הביזנטית. מעל שכבת העפר נחשף קיר (104W; איור 4), שנבנה מאבני גוויל בינוניות ושרד לגובה נדבך אחד. ייתכן כי החרסים מהתקופה ההלניסטית מעידים על התיישבות קדומה באתר.
 
התקופה העות'מאנית (שכבה I). במפלס פני השטח (102L) תועדו שרידים של מבנה וקיר שנחפרו בחלקם. המבנה נחשף בחלקו המערבי של השטח, וזוהו בו שני קירות (107W, 122W; איור 5), התוחמים שלושה חדרים. קיר 107 טויח בשני פניו בטיח אדמדם. קיר 122 לא טויח. ממערב לקיר 122, בחלקו הדרומי של המבנה, התגלו קטעי רצפת בטון (124L), הניגשת אל הקיר; שולב בה מתקן שירותים (איור 6). בחדר הצפוני נחשפה רצפה (127L) שניגשה אל קיר 107. במרחק כ-20 מ' ממזרח למבנה נחשף קיר (101W; איור 7), שניגשה אליו תשתית עשויה חצץ ופסולת מודרנית.
מעל רצפה 127 נמצאו שברי כלי חרס, ובהם סיר בישול מהתקופה הביזנטית (איור 7:3), וכן קערה מקומית (איור 2:8), שתי קערות ממשפחת כלי עזה השחורים (איור 3:8, 4), ידית של סיר בישול (איור 5:8) וכד חלב (מאחלבה; איור 6:8), המתוארכים לתקופה העות'מאנית. בחתך (112L) שנחפר מדרום לקיר 107 נמצא פך ממשפחת כלי עזה השחורים (איור 8:8). על פני השטח נמצאו ספל קפה (איור 1:8) ופך (איור 7:8) מהתקופה העות'מאנית.