החפירה נערכה במעלה מדרון גבעה נטועה כרם, ונחשף בה הקיר שנתגלה בחתכי הבדיקה. בסקר שנערך בשנת 2011 בח'ירבת דיר א-שיח' שמדרום לחפירה נתגלו קירות, מדרגות עיבוד, מתקנים חקלאיים, דרכים, מערות קבורה וכלי צור פזורים בשטח (גרינולד וברדה 2012).
 

נפתח ריבוע חפירה אחד (איורים 2, 3) ונחשף קטע של קיר שדה (103W; 5 מ' אורך חשיפה), שנבנה בציר מזרח–מערב מאבנים מסותתות למחצה (0.3 × 0.4 × 0.5 מ' בממוצע) והשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר נמשך מעבר לריבוע החפירה (כ-15 מ' אורך כולל). במהלך החפירה התגלו מעט שברי גוף שחוקים של כלי חרס, שאי אפשר לתארכם.

נראה כי הקיר שימש קיר תמך של מדרגה חקלאית, שהייתה אולי חלק מהשטחים החקלאיים של היישוב ששכן בח'ירבת דיר א-שיח' הסמוכה. גם בימינו בונים חקלאי הסביבה מדרגות חקלאיות, ולא מן הנמנע שגידול כרמי ענבים, המתקיים כיום בשטח, היה אופייני למקום גם בתקופות קדומות.