החפירה נערכה בשטחים  D2מזרח ו-D5, שני שטחים שנחפרו בעבר בתל, ובשטח 1K — שטח חדש שנפתח על החוף לרגלי התל מדרום (איור 1). בחפירה בשטח D2 נמשכה חשיפת הרצף הסטרטיגרפי של קירות החזית של המבנן הדרומי ביותר של העיר מהתקופות הפרסית עד הרומית, וחשיפת שרידים מתקופות הברזל–הפרסית והרומית. החפירה בשטח K1, בפינה הצפונית-מזרחית של הלגונה הדרומית, נועדה לבחון מחדש את הקירות שא' רבן (Raban 1995) זיהה כמזחים ותוארכו לתקופות הברזל וההלניסטית/הרומית. בשטח D5 נמשכה החפירה במבנה הגדול מתקופת הברזל שכונה 'בית החצר'.
 
שטח D2 מזרח — תקופת הברזל עד התקופה הרומית
בשטח זה שנחפר לאחרונה בשנת 2000, נחשפו בעבר קירות החזית המונחים זה על גבי זה של המבנן הדרומי ביותר של הערים מהתקופה הפרסית עד התקופה הרומית, מדרום לרחוב שכיוונו מזרח–מערב. בעונת 2016 נמשכה החפירה כדי לברר את הרצף הסטרטיגרפי של קירות החזית. שטח החפירה הורחב גם לדרום ולמזרח, ונחשף החלק העליון, המאוחר יותר, של הרצף הסטרטיגרפי שנחשף גם במדרון הדרומי.
רצף קירות של החזית המזרחית-מערבית הבנויים זה על גבי זה, שנחשפו מדרום לרחוב בכיוון מזרח–מערב בעונות 1996–1999, נוקה לשם חידוד הרצף הסטרטיגרפי. על פי התכנית המתוקנת (איורים 2, 3; טבלה 1), קירות 17816a ו-17816b הם הנדבכים העליונים ביותר שנבנו גזית והם בני זמנו של ריצוף הרחוב בתקופה הרומית (שלבים 2/1D ו-2/2D). קיר 16D2-531=17816c שנבנה מאבני גזית שטוחות וקטנות יותר, עשוי להיות הבסיס של קיר 17816, או הנדבך העליון שהשתמר מקיר קדום; האפשרות הראשונה סבירה יותר. בהתאם לכך, ניתן להבין את שלבי בנייה iiii כחלק מאותה בנייה מהתקופה הרומית.
שני שלבים קדומים יותר של קיר החזית מתוארכים לתקופה ההלניסטית, על פי תיארוך מכלולי כלי החרס שנמצאו בשטח שמדרום לחזית. קיר אומנות הגזית (19985W) שנחשף בחלק המזרחי של השטח, הוא קיר החזית ההלניסטית המאוחר יותר (שלב בנייה iv, שלב D2/3). הוא נבנה הישר על גבי קיר אבני גוויל (W16D2-511; איור 3), שנמשך כנראה מערבה כקיר 19984 ויוצר פינה עם קיר 19980. הקצה המערבי של קיר החזית הקדום יותר (W19984=W16D2-511; שלב בנייה v, שלב D2/4) נמשך מעט דרומה יותר מקיר החזית הרומית 17816.
 
טבלה 1. שטח 2D מזרח: הרצף הסטרטיגרפי של המאפיינים העיקריים
שלב בנייה
ריבוע 12/AI
ריבועים AG–AH12
שלב
תקופה מוצעת
  i
W17816a + W17817a
W17816a
D2/1
רומית
  ii  
W17816b + W17817b
W17816b
D2/2
רומית
  iii  
W17816c
W16D2-531
D2/2   foundation? 2/3?D
רומית/הלניסטית?
iv  
 
W19985 + W16D2-538
D2/3?
הלניסטית
v  
W19984 + W19980
W16D2-511
D2/4?
הלניסטית
vi  
W19983
W19490 + W19478
D2/5a-b
פרסית
vii  
Pit L16D2-527
 
D2/5c
פרסית
viii  
 
W30005
D2/6
ברזל
ix  
 
W16D2-540,
F16D2-528,
L19967
?D2/7
ברזל
 
תקופת הברזל עד התקופה הפרסית. עונת 2016 התמקדה בבירור הסטרטיגרפיה ותיארוך השרידים שנחשפו בשכבות עמוקות יותר של תקופת הברזל 2, אליהן הגיעו בעונות החפירה 1996–2000. הקירות המקוטעים, תעלות השוד והרצפה המקוטעת הבהירו כי אזור זה מופרע מאוד: בריבועים AH/11–12 ובריבוע AI/12 נמצאו קטעי קירות ותעלות שוד של קירות אחדים, ואילו בריבוע AI/11 כולו לא נחשפו שרידים אדריכליים חדשים, מלבד רצפה מקוטעת (F16D2-528). השרידים האדריכליים כאן מייצגים לפחות שני שלבים מאוחרים של תקופת הברזל. קיר אבני גוויל בכיוון צפון–דרום (W30005), שחלקו הצפוני נשדד, חותך טבון (L19967) שנראה כבן זמנו של קיר אחר שכיוונו צפון–דרום (W16D2-540), אשר בתורו נחתך על ידי קיר חזית 19490 מתקופת הברזל (איור 4).
כתוצאה מכך קיר 30005 מיוחס לשלב 2/6D, וקיר 16D2-540 הקדום מיוחס לשלב D2/7. רצפה 16D5-528 שנחתכה על ידי הבור הגדול מהתקופה הפרסית, מיוחסת כנראה לשלב D2/7 הקדום יותר, בהתבסס על מפלסהּ. חותם אבן מרובע הנושא דמות גריפון נמצא במילוי מעל קיר 16D2-540, ויוחס זמנית לשלב D2/6 (מס' רישום 16D2-5315; איור 5).
קיר החזית הקדום ביותר שנחשף עד היום הוא קיר אומנות הגזית (W19490=W19983), העובר כמטר אחד מדרום לקירות החזית המאוחרים. הרצף הסטרטיגרפי מצביע על כך שחזית זו שייכת לתקופה הפרסית (שלב בנייה vi; סוף שלב D2/5), אך תיארוכו המדויק עדיין אינו מבוסס. החלק המערבי של קיר אומנות זה נבנה לתוך בור מהתקופה הפרסית הקדומה (L16D2-527; שלב D2/5c).
 
התקופה הרומית. במחיצה הדרומית שהתמוטטה בחלקה בצד הדרומי של שטח החפירה נחשף ממצא ראוי לציון, אם כי לא באתרו: שבר בסיס יוני אטי מכורכר שחוק (מס' רישום 16D2-5012; איור 6); מיקומו המקורי ותיארוכו אינם ידועים. פריטים אדריכליים דומים מכורכר או משיש נמצאו מדי פעם באתר.
בריבועים החדשים שנפתחו בצד המזרחי של השטח נחשפו שרידים אחדים המיוחסים ליישוב האחרון מהתקופה הרומית המאוחרת בתל (שלב D2/1). נחשפו המשכו המזרחי של הרחוב הרומי המרוצף (F16D2-530=F17813=רחוב 2; איור 7) וקיר החזית של האינסולה שלאורך שוליו הדרומיים (W16D2-550), אולי המשכו של קיר החזית המאוחר ביותר 17816. מדרום לחזית, בתוך המבנן, נחשפו בחפירה שני טבונים מקוטעים הנמצאים מתחת למפלס הרחוב. טבונים אלה יוחסו לשלב D2/2, שכן בעבר נמצאו כמה מתקנים דומים מן התקופה הרומית הקדומה בריבועים הסמוכים.
 
שטח 1K — תקופת הברזל והתקופה ההלניסטית
בשטח K1, בפינה הצפונית-מזרחית של הלגונה הדרומית, נחשף בחפירה חלק החוף בחתך שתוכנן לחפירה במדרון הדרומי של התל (ר' איור 1). שטח זה נחפר בשנות השמונים על ידי א' רבן (Raban 1995), ונחקר ראשונית בשנת 2014 על ידי צוות מהמחלקה לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה (רישיון מס' G-2/2014). החפירה נועדה לבחון מחדש את זיהוי הקירות של רבן כמזחים, ולקבוע את זמנם.
בחלקו הדרומי של השטח נמצאה בנייה מונומנטלית מקוטעת תחת שכבה מודרנית עבה של צדפים. קיר אחד (W16K1-106) עשוי להיות המשכו המערבי של קיר 4, שתועד לראשונה על ידי רבן, ולאחר מכן נחפר בשנת 2014 (שטח DS; איורים 8, 9); הקצה המערבי שלו נמשך לתוך הים. נחשפו שני נדבכים של הקיר — העליון נבנה מראשים גדולים עם מליטת בטון, והתחתון, שנחפר רק בחלקו, נבנה כנראה מפתינים. הקיר תוארך בעונת 2014 לתקופה ההלניסטית על סמך ממצא הקרמי, מטבעות וחפצים אחרים שנאספו בין האבנים (רישיון מס' G-2/2014, לא פורסם). חשיפת המליטה האופיינית לתקופה הרומית בעונת 2016, הובילה לתיארוך חוזר של הקיר לתקופה הרומית (שלב 1/1K); ייתכן גם שהקיר נבנה בתקופה ההלניסטית ותוקן בתקופה הרומית.
קיר נוסף (W16K1-137) נבנה בשיטה אחרת מבולדרים גדולים ואבני גוויל קטנות יותר. בריבועים C/7–8 עובר הקיר במקביל לקיר אחר (W16K1-106), ובמזרח הוא מתעקל דרומה לאורך כ-2 מ', ולאחר מכן נמשך לתוך המחיצה המזרחית. אורכו של קטע הקיר הרחב שנחשף אינו מאפשר לקבוע את כיוונו; אפשר שהוא נמשך בכיוון מזרח–מערב, ולו קדמות ונסגות. הקשר בין קיר
16K1-106 לקיר 16K1-137 אינו ברור, ואת האחרון לא ניתן היה לתארך מכיוון שהמצבורים הסמוכים הכילו חומר מעורב למן תקופת הברונזה המאוחרת עד העת החדשה.
בחלקו הצפוני של השטח (ריבוע AC/8) הגיעה החפירה להצטברויות לא מופרעות. מפלס חיים אפשרי נמצא ממש מתחת לשכבת החול והצדפים המאוחרת בחלקו המזרחי של הריבוע, ובחלקו המערבי נחשפה תחתיו תשתית עשויה אבנים קטנות. רובד חולי שחתום מתחת למפלס חיים זה הכיל חרסים לא מופרעים מתקופת הברזל 1. בחלקו הדרומי של הריבוע נחשפו כמה קטעים של רצפת טיח (F16K1-111; איור 10), אך לא ניתן היה למצוא קשר בין רצפה זו לבין קיר 16K1-137 שמדרום לה, כיוון שהקצה הדרומי של הרצפה הופרע. המכלול הקרמי ממפלס חיים זה מתוארך לתקופת הברזל, בעיקר לתקופת הברזל 1.
במדרון התחתון של התל, בפינה הצפונית-מזרחית של השטח, נחשפו כמה שכבות פיטוליתים (L16K1-122) שנחתכו על ידי הפרעה עגולה (L16K1-130), אולי בור או מחילה של בעל חיים, שמנעה את קביעת רצף המצבורים (איור 11).
המאפיינים האדריכליים מתקופת הברזל שנחשפו בשטח K1 מלמדים כי אזור זה היה מיושב, ולכן היה מעל פני המים, לפחות בחלק מתקופת הברזל.
 
שטח 5D — תקופת הברזל
נמשכה החפירה מהעונות הקודמות, והיא התמקדה בשני צדי החצר של המבנה שכונה 'בית החצר' הגדול משלב D5/9 (ר' איור 1). בצד המערבי העמיקה החפירה עד לשכבות שקדמו למבנה ובצד המזרחי חודש שטח שנחפר לאחרונה בשנת 2011 (מצקביץ, גלבוע ושרון 2014), ונחשפו חלקים נוספים של המבנה ושכבות מילוי מאוחרות יותר. המונח 'בית חצר' נשמר לצורך אחידות עם דיווחים קודמים, אם כי המבנה אינו תואם להגדרת בית החצר שגיבשו גלבוע, שרון וזורן (Gilboa, Sharon and Zorn 2015).
 
שלב 5/11D: תקופת הברזל 1 (Ir1a על פי מונחי תל דור). החפירה העמיקה לבסיסי הקירות המזרחי והמערבי (W11D5-665 ,W11D5-666) של חדר 3 בבית החצר, ותחתם נחשפו קירות לבנים הדומים לאלה שהתגלו בעבר מתחת לשלושת קירות האבן של האגף המערבי. בעונת 2013 יוחסו קירות לבנים אלה לשלב D5/10 (מצקביץ ואחרים 2021). לאור התיארוך החדש של שכבות הפיטוליתים לשלב D5/10 (ר' להלן), יש לייחס זמנית את קירות הלבנים לשלב D5/11 הקדומה יותר, שכן קירות הלבנים והרצפות הנלוות מכוסים בשכבות הפיטוליתים. בבדיקה עמוקה בחדר המרכזי (חדר 2) העמיקה החפירה להצטברות שנראית כמו חלקה העליון של שכבת הרס, המוכרת גם היא בשלב D5/11, מתחת לחצר של בית החצר, ומתוארכת במקומות אחרים לשלב המאוחר של Ir1a של דור (גלבוע, שרון ושלו 2009). הרס זה ידוע גם מאזורי חפירה אחרים.
 
שלב 5/10D: קדם בית החצר ראשית תקופת הברזל 2א וקדום לכך. החפירה בחלק המזרחי של השטח הגיעה לכמה קטעי קירות שקדמו לשלב D5/9: קיר אבני שדה (W16D5-350) המכוסה בחלקו בשכבת פיטוליתים, קו לבנים סמוך וקטע של קיר אבן בכיוון צפון–דרום (W16D5-355) הנמשך דרומה מתחת לחומת העיר (W5603; איורים 12, 13).
בעבר הבנו את מפלסי הפיטוליתים שנמצאו בשלושת חדרי האגף המערבי כרצפות של בית החצר משלב D5/9 (מצקביץ ואחרים 2021). כעת אנו סבורים כי מפלסים אלה קדומים יותר, וכמו בשטח החצר הם יוחסו לשלב D5/10 (גלבוע, שרון ושלו 2009). החריג היחידי הוא רצפת הפיטוליתים בחדר 2 (D5-145=F11D5-62413; איור 14), המכסה את החלק הדרומי של קיר 11D5-665 (הנמוך בהרבה מהחלק הצפוני שלה). מלבד רצפה זו אין רצפות המיוחסות לאגף זה של המבנה, ולכן אין מכלולים קרמיים שיכולים לתארך אותו.
שריד נוסף המיוחס כנראה לשלב D5/10 הוא מערכת ניקוז הכוללת שתי תעלות ובור ספיגה (L16D5-840 ו-L16D5-842; איור 15) בחדר 1 של האגף המערבי. התעלה הגדולה יותר נמשכת מהמכל לצפון-מזרח תחת קיר 10817 (הקיר המערבי של החצר), והתעלה הקטנה יותר מסתעפת מהגדולה לכיוון צפון-מערב ונעלמת במחיצה מתחת לקיר של המגדל משלב D5/8 מתקופת הברזל המאוחרת. בור הספיגה כוסה בלוח אבן גדול ששוקע במפלס הפיטוליתים הנמוך ביותר, ואילו הדופנות ואבני הכיסוי של התעלות נבנו מאבנים קטנות למדי. תעלת הניקוז הקטנה יותר השתמרה רק במקום שבו היא מתחברת אל תעלת הניקוז הגדולה ובתוך המחיצה.
בממצאים הבולטים משלב D5/10 שתי משקולות ברונזה קטנות שבתחתיתן משוקעות חתיכות עופרת דמויות דורבן וכנראה ברווז (מס' רישום 16D5-3050 ו-16D5-3270 בהתאמה).
שלב D5/10 מתוארכת זמנית לתקופת הברזל 1ב ולראשית תקופת הברזל 2א (Ir1b והמעבר Ir1/2 בדור).
 
שלב 5/9D: תקופת הברזל 2א המאוחרת (Ir2a). כמה מאפיינים חדשים הובחנו באגף המזרחי של המבנה משלב D5/9. חדר צר מרוצף צדפים הוגדר בפינה הצפונית-מערבית של האגף, ממזרח לקיר 5562, ופתח בקיר הדרומי שלו (W5563) מוביל לחדר נוסף (איורים 16, 17). רצפת הצדפים (F16D5-323) והסף יוחסו שניהם לשלב D5/9c במבנה. חדר זה כוסה חלקית במפולות אבן.
המצבורים מדרום לקיר 5563 משופעים לכיוון דרום-מערב לעבר פינת קירות 5562 ו-5603, משלב אבני הגזית הארוכות (ראשים) של חומת העיר (איור 16). מפולת האבן ביחידה זו הייתה מרשימה אף יותר מזו שנחשפה בחדר הצפוני. היא הכילה אבנים גדולות, וכן רֵחיים של יד, אבן גזית אחת ושברים אדריכליים אחרים, שנשענו כולם על קיר 5562. האבנים שקרסו מונחות על רצפה (F16D5-357; איור 18) שאולי הגיעה לקירות 5562 ו-5563. הרצפה נמוכה כ-0.5 מ' מהסף בקיר 5563, והיא משופעת מטה לתוך המחיצה תחת קיר 5603. הרצפה הגיעה לטבון (L16D5-361) שנמצא ליד קיר 5603, במרחק כ-2 מ' ממזרח לפינתו עם קיר 5562.
הן רצפת הצדפים הן רצפה 16D5-357 יוחסו לשימוש הסופי בשלב D5/9c במבנה, אך הרצפה הדרומית שקעה תחת משקל מפולות האבנים. מקור השברים האדריכליים שנמצאו במפולת היה כנראה בבית החצר, וייתכן שהם נערמו שם לאחר שהמבנה יצא מכלל שימוש. בשברים האדריכליים שנמצאו בפינת קירות 5562 ו-5603 שתי אבני גזית במידות מעט שונות (0.30 × 0.35 × 0.40 מ', 0.35 × 0.37 × 0.52 מ'; איור 19), ובשתיהן שקעים חצי עגולים שיחד יצרו בהתאמה פותה קטנה דמוית ספלול לדלת (מס' רישום 16D5-4357 ,16D5-4358).
בית החצר בשלב D5/9 הוא מבנה נרחב (מעל 225 מ"ר), המשתרע מערבה, צפונה ומזרחה אל מחוץ לשטח החפירה. הוא כלל לפחות חצר אחת המוקפת משלושה צדדים ביחידות מלבניות, ששימשו כנראה לאחסון ולתעשייה. למרבה הצער, השתמרו רק כמה קטעי רצפות, ולא ניתן לקבוע את שימושם של החדרים. נראה כי המבנה ננטש ולאחר מכן פורק, ולא נהרס באלימות.
עדיין אין לנו פרשנות סופית לבית החצר משלב D5/9 ולמבנה הקדום יותר משלב D5/10. בשלב זה אנו מציעים שמיד לאחר שכבת ההרס בשלב D5/11 נבנה בחלק המזרחי של השטח מבנה אבן, ואילו החצר והאגף המערבי היו מרחבים פתוחים בתוך מבנה זה או שטחים חיצוניים, כפי שעולה ממפלסי הפיטוליתים ומגוון המתקנים (ר' איור 14). המבנה משלב D5/10 נתחם כנראה מדרום בחומת עיר, אולי המשך מערבי של ה'בסטיון' משטח D2 שממזרח לשטח D5 (מצקביץ, גלבוע ושרון 2014). בשלב הבנייה הבא, בשלב D5/9, הורחב מבנה האבן מערבה ואולי צפונה, והאגף המזרחי שלו אורגן מחדש במערכת של קירות מחיצה חדשים. הכיוונים הדומים של בית החצר משלב D5/9 והמבנה שתחתיו, וכן שימוש חוזר בכמה רכיבים, כגון הקירות הארוכים באגף המערבי, מלמדים כי לא היה פער בין שלבים 1b ו-a2 של היישוב בתקופת הברזל, אך עניין זה עדיין דורש הוכחה.
 
שלב 5/7D: תקופת הברזל 2ג (Ir2cב). המאפיין האחרון שנחקר בשטח בשנת 2016 היה בור שנחפר לתוך חדר 3 המערבי ביותר (איור 20). הבור (L16D5-821) היה מלא משקעי אפר וכמויות גדולות של חרסים, ובהם טיפוסים אשוריים וכלים רבים שניתן לרפאם. הבור מתוארך לשלהי המאה הח' או המחצית הראשונה של המאה הז' לפסה"נ, ויוחס לשלב D5/7c. בור זה מתקופת הברזל המאוחרת אופייני לשרידים שנחשפו באזור הדרומי-מערבי של התל (שטחים D2 ו-D5) בתקופת השלטון האשורי, כנראה שרידי אזור תעשייה פתוח (לדיון בבורות אחרים משלב D5/7c, ר' גלבוע, שרון ושלו 2010; שרון, גלבוע ושלו 2011; גלבוע, שרון ושלו 2014). בור אפר נוסף ובו שרידי סיגים ושבבי חישול של מתכת (L016D5-310) נחשף בריבועים AU/9–10, ואפשר שהוא חלק מתופעה דומה, אך כלי החרס שבו היו מעורבים (תקופת הברזל המאוחרת והתקופה הפרסית) ולכן הנחה זו אינה ודאית.
בחלק המזרחי של השטח הוסרו כמה שרידים אדריכליים משלבים D5/7 ו-D5/8 שנחפרו בעבר. במקצת ממילויי האדמה בחלק הדרומי-מזרחי של השטח, הסמוך לחומת העיר, נמצאו כלי חרס מתקופת הברזל המאוחרת. הבחנות ראשוניות מצביעות על כך שמילויים אלה נמשכים דרומה, מתחת לנדבך העליון של חומת העיר (W5603; שלב D5/7).