החפירה נערכה בגדה הצפונית של ערוץ נחל, במדרגת סלע גבוהה, שזוהה בה מחסה סלע טבעי שפתחו התמוטט. אזור הפתח נבדק בחלקו, אך לא נמצאה בו עדות לפעילות אנושית. בקרבת מקום הובחנו על פני השטח מערומי אבנים ומשטח עגול. בעבר נערכו באזור סקר (רוזן וגולן 2016) וחפירה שהתגלו בה שרידי מאהלים מהתקופה הרומית (רוזן 1991).

נחפרו ארבעה מערומי אבנים (איור 2), ובהם אבני שדה במגוון גדלים. בפירוק המערומים התברר כי חלקם נערמו מעל מעגל אבנים, שנבנה לרוב לגובה נדבך אחד. סמוך למערומים התגלה משטח אדמה עגול (5 מ' קוטר) התחום באבני שדה גדולות ובינוניות. במערומים ובמשטח לא התגלו ממצאים. על פני שטח מדרגת הסלע לוקטו שברי כלי חרס מהתקופות הרומית, הביזנטית ועות'מאנית (לא צוירו). נראה כי האתר, כמו אתרים אחרים באזור גבעות רבד, שימש אתר חניה בתקופות שונות, ובו מחסות ארעיים.