החפירה נערכה ברצועת שטח צרה וארוכה (איור 2), בין מסילת הרכבת לבריכות המלח, ממערב לרכס הכורכר המערבי. נחשפו שתי גתות, ספלולים ומתקנים חצובים בסלע. האזור מתאפיין בסלע כורכר ומעליו שכבה דקה של חול.
בסביבת החפירה נחשפו בעבר שרידי חווה מהתקופות הפרסית וההלניסטית, מחצבות אבן עתיקות, שחלקן תוארך לתקופה הביזנטית ו/או הצלבנית, מתקנים ודרך (עד תשס"א; סארי 2010; קירזנר 2011; דוידוב 2019; עמנואלוב 2019; הרשאה מס' 7439-A). מצפון-מזרח לחפירה שוכן בחצי אי מבצר מהתקופה הצלבנית (Johns and Pringle 2019).
 
בחלק הצפוני של החפירה התגלו משטח חצוב (206L) ובקרבתו חמישה שקעים עגולים או סגלגלים חצובים בסלע (202L, 203L, 205L, 207L, 208L; איור 3). מדרום להם נחשפה גת חצובה (איור 4), שלה משטח דריכה רבוע (211L), שממנו הוליכה תעלה חצובה (213L), שבחלקה הקדמי מרזב חצוב (איור 5), אל בור איגום מלבני (212L). המרזב החצוב בפתח בור האיגום אופייני לגתות מהתקופה הצלבנית ומתארך כנראה את הגת לתקופה זו (Khamisy 2020). מדרום לגת נחשפה גת פשוטה חצובה, שלה משטח דריכה מעוגל (103L; איור 6) ובור איגום (102L), שבתחתיתו גומת שיקוע קטנה (104L). בקצה הדרומי ביותר של החפירה התגלה ספלול חצוב (106L; איור 7).
בחפירה לא התגלו שברי כלי חרס ועל כן זמנם של רוב המתקנים לא ידוע. הגת שתוארכה על סמך המרזב לתקופה הצלבנית תורמת לידיעותינו על תעשיית היין בקרבת המבצר הצלבני.