בסקר שנערך בעבר בסביבת שטח החפירה (939/2019-S) תועדו שרידי מבנה סגלגל, מתקנים, מדרגות חקלאיות וערמות סיקול; חלק משרידים אלה נחשפו בחפירה הנוכחית. בסקרים נוספים שנערכו באזור תועדו בין היתר מצודות מתקופות הברזל והרומית, מבנים ומדרגות חקלאיות (שמואלי, אלג'ם ורדשקובסקי 2012; 511/2014-S, 765/2017-S). בעבר נערכו חפירות בסביבה במצד ירוחם (כהן תשכ"ז; כהן תשל"ג; 2018/1998-A), בהר ירוחם (כוכבי תשכ"ג), בצומת ירוחם (לנדר 2006), במרחק כ-250 מ' מצפון-מזרח לחפירה (פארן 2007), ועל גדת נחל שועלים, במרחק כ-100 מ' ממערב לחפירה (רסיוק 2019).
החפירה הנוכחית נערכה מצפון-מזרח לנחל שועלים, ונחשפו בה מבנה אחד, שמונה קירות של מדרגות חקלאיות ו-12 מערומי אבנים (איור 2). בחפירה התגלה ממצא מתארך מועט, אך קרבת השרידים למצודת ירוחם מלמדת כנראה שהם היו חלק מהעורף החקלאי של היישוב ששכן במקום בתקופות הרומית והביזנטית.  
 
המבנה שנחשף בחפירה סגלגל (118L; 3 × 5 מ'; איור 3), ונבנה מאבני גיר וצור בינוניות וקטנות. בתוך המבנה נחשפה אדמת לס ללא ממצאים.
הקירות של המדרגות החקלאיות (113W, 119W, 124W, 127W, 129W, 131W, 139W, 141W) נבנו משורה אחת של אבני גיר וצור בינוניות וקטנות והשתמרו לגובה מרבי של שמונה נדבכים (כ-2 מ' גובה; איור 4). בצדם הפנימי של קירות המדרגה 113, 119, 124 ו-129 נחשף דיפון של אבני גיר קטנות. קירות המדרגה 119, 127 ו-131 נבנו בשיפוע היורד לכיוון הנחל. בקיר 124 נמצא שבר של צפחת חרס (124W, סל 1046; איור 5) המתארך כנראה את המדרגה לתקופה הביזנטית. באדמת הסחף של המדרגות החקלאיות נאספו 53 פריטי צור (טבלה 1). רוב הפריטים מקורם בפסולת סיתות (איור 1:6–3), והם עשויים מחומר גלם מקומי מתצורת מישאש, הנמצא במחשופי סלע במרחק 2–3 ק"מ מהחפירה. במכלול זוהו שני כלים בעלי שקערוריות אשר נעשו על נתזים (איור 4:6, 5) וכן גרעין נתזים שחוק אחד. הפריטים לא התגלו באתרם.
מערומי האבנים (101L–103L, 106L, 110L, 112L, 116L, 117L, 122L, 125L, 126L, 128L) כוללים אבני שדה בגדלים שונים. פירוק זהיר של המערומים חשף שחלקם כיסה מעגל אבנים שהשתמר לגובה נדבך אחד (איור 7).