בח' חמדאן (ח' מזרעה; נ"צ רי"ח 19983-960/68200-30; רי"י 14983-960/18200-30) נסקרו חדר בנוי אבני גוויל שתקרתו קמורה, שרידים של קירות ומבנים נוספים ופיזור צפוף של חרסים מהתקופה ההלניסטית עד לתקופה הממלוכית. מחוץ לתחום החורבה נסקרו מיתקן מטויח רבוע (2.5 × 2.5 מ'), הבנוי אבני גוויל קטנות, ספלול חצוב (כ-0.3 מ' קוטר), גל אבנים גדול שבסביבתו נמצאה פזורת חרסים, וקטע של דרך תחומה בשני קווי אבנים גדולות.

 

סמוך לחורבת זכור (נ"צ — רי"ח 19860-910/67180-7220; רי"י 14860-910/17180-7220) נסקרו בור חצוב דמוי פעמון, בודדה חצובה (כ-0.45 מ' קוטר), גלי סיקול, חציבות, ומדרגות עיבוד שבקרבתן נמצאו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית.