נחפר כבשן סיד (4.5 מ' קוטר פנימי; איורים 1, 2) שנתגלה בסקר. חלקו העליון היה חשוף והוא השתמר כמעט בשלמותו. הוא נבנה משני קירות שביניהם מילוי עפר (לוקוס 8; 1.0–1.5 מ' עובי). הקיר הפנימי (W2) בנוי על סלע האם מאבני שדה קטנות ומתנשא לגובה של עד תשעה נדבכים. הקיר החיצוני (W1) שמקיף אותו נבנה על מילוי עפר והשתמר לגובה של 0.7 מ' בצדו המזרחי ו-0.35 מ' בצדו המערבי. בתוך הכבשן, מתחת למילוי עפר ואבנים, נתגלתה שכבת סיד (לוקוס 10; 1.1-1.0 מ' עובי) ומתחתיה שכבת פחם דקה (לוקוס 11) שנותרה מחומר ההסקה. בדופן המערבית של הכבשן נתגלתה תעלה בנויה (לוקוס 12; 2 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב, 1 מ' גובה מרבי), שהיתה כנראה מקורה בלוחות אבן ושימשה להזנת הכבשן בחומר הסקה ומפוח לליבוי הבעירה בתוכו.