שכבה I. נתגלו קטע קיר (W200) שנבנה מאבני גוויל על רצפה (לוקוס 104) משכבה II והשתמר לגובה נדבך אחד, ובסיסים של עמודי שיש (כנראה לא באתרם).

 

שכבה II. על מידותיו ותפקידו של המבנה הגדול שנבנה בציר צפון–דרום לא ניתן לעמוד בגלל החפירה המצומצמת. נתגלה רק הקיר המזרחי (W201), בנוי אבני גזית שהושתתו על שכבה של טיח. המבנה מרוצף לאורכו בלוחות שיש (1.8 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) המקיפים פסיפס בדגם גיאומטרי (לוקוסים 104, 107; איור 2) הכולל משולשים ובתוכם חצאי עלי קיסוס, ומעוינים שבתוכם עלי קיסוס שלמים. צבע אבני הפסיפס (1 ס"מ בממוצע) לבן, אדום, צהוב וכחול. את השטיח המרכזי תוחמת מסגרת שבתוכה עיטור של מדליונים. בתשתית הריצוף נתגלו שברי קנקנים ואמפורות משלהי התקופה הביזנטית (איור 3: 2–4, 9).

 

שכבה III. נתגלה קיר (W202) שנבנה מאבני גזית והשתמר לגובה שני נדבכים. הוא נמצא מתחת לשרידי המבנה משכבה II וחותך רצפה (לוקוס 114) משכבה IV. אל הקיר ניגשת רצפת כורכר מהודק (לוקוסים 111, 112) שעליה נתגלו שברי קערות, קנקנים ואמפורות מראשית התקופה הביזנטית (איור 3: 1, 5–8).

 

שכבה IV כללה קטעי חדרים של מבנה מגורים שבחלקם נפגעו מחדירת קיר 202. נתגלה קיר (W205) שהשתמר לגובה נדבך אחד, התוחם שרידים של רצפת פסיפס מראשית התקופה הביזנטית (לוקוס 113; איור 4). בפסיפס עיטור של חצאי עיגולים ובמסגרת התוחמת דגם של גל רץ. אבני הפסיפס (0.5 ס"מ בממוצע) בצבעים לבן, שחור, כחול, אדום וצהוב. שני קטעי קירות (W204 ,W203) שנבנו מאבני גזית והשתמרו לגובה שני נדבכים יוצרים פינות של שני חדרים. אל קיר 204 ניגשת רצפת פסיפס (לוקוס 114) שלא ניתן היה להבחין בדגמיה בשל מצב השתמרותה הגרוע.