לקראת פיתוח ממערב למושב נחושה, נסקר שטח של כשלושה קמ"ר, המשתרע בין נחל נחושה בצפון-מערב, נחל גוברין בדרום ומושב נחושה במזרח (רשיון מס' 122/1999-G*; נ"צ רי"ח 19450-70/61400-500; רי"י 14450-70/11400-500). הטופוגרפיה בשטח הנסקר אופיינית לשפלה הפנימית – רצף גבעות המכוסות בחורש טבעי צפוף. נסקרו 39 נקודות, הכוללות עשרה מבנים בודדים, ומגוון מיתקנים חקלאיים, בהם עשר גתות חצובות, שתי מפחמות וכן שומרות וגלי אבנים. כן נסקרו שלוש חורבות גדולות: ח' רשם (נ"צ רי"ח 19429/61457; ר"י 14429/11457) והאתר העתיק של נחושה (נ"צ רי"ח 19480/61458; רי"י 14480/11458), שבהן נסקרו שרידי מבנים, בורות מים, חציבות וגלי אבן ונלקטו שברי כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית; וחורבה שלישית (נ"צ רי"ח 1948/6149; רי"י 1448/1149), שבה הובחן מבנה מרכזי גדול במצב השתמרות טוב, מוקף במבנים נוספים, ונלקטו שברי כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית.