בסקר פיתוח שנערך ביער ירושלים שממערב לעיר, נבדק השטח התחום בנחל עין כרם בדרום, נחל מעלה רומאים בצפון ונחל שורק במערב (רשיון מס' 13/2001-G*; נ"צ רי"ח 21554-800/63000-330; רי"י 16554-800/13000-330). נסקרו 12 גתות חצובות, 12 בורות מים חצובים, 31 שומרות, שמצב השתמרותן אינו אחיד, 12 מערות קבורה חצובות, שני בורות סיד ו-13 מחצבות אבן. אותרו לפחות ארבעה שטחים עם מדרגות עיבוד חקלאיות במצב השתמרות טוב. כן נסקרו שלושה אתרים ארכיאולוגיים מוכרים: חורבת תות (נ"צ רי"ח 2182/6334; רי"י 1682/1334) – חורבה (בית חווה?) מן התקופה הצלבנית, שמתארה הפנימי הרוס ברובו (נחפרה על ידי ג' אדלשטיין; ר' טבע וארץ 35); מצפה נוף (נ"צ רי"ח 2162/6322; רי"י 1662/1322), שבו נמצאו 45 קברי פיר מתקופת הברונזה הביניימית (נסקר בעבר על ידי צ' גרינהוט וע' ראם; ר' חדשות ארכיאולוגיות 113: 129-127); ומעלה רומאים (נ"צ רי"ח 2165/6336; רי"י 1665/1336) – קטע חשוף באורך 100 מ' (רוחב לא אחיד) מן הדרך הרומית העולה לירושלים.