שטח B

בשנת 2003 הושלמה חשיפתם של מבנים משכבה 5-B (שלב מתקדם של תקופת הברזל 2א). התברר כי בשטח שרידי ארבעה מבנים, ככל הנראה בתי מגורים, אלא שחלקם הגדול מחוץ לשטח החפירה. הבניינים המזרחי והמערבי חרבו בשרפה עזה. חלק של בניין גדול נוסף התגלה בדרום שטח החפירה. במרכז שטח החפירה הובחנו שני שלבי בנייה: חלק מן השטח היה אזור פתוח בשלב הראשון של שכבה 5-B; בשלב מאוחר הוקם בו מבנה נוסף ששרדו ממנו יסודות של מרחב מלבני גדול.

בשנת 2005 הצטמצמה החפירה לחלקו המערבי של השטח שנחפר בעונות הקודמות. מטרת החפירה היתה לפרק את שרידי המבנים משכבה 5-B ולחשוף את שרידי שכבה 6-B (=שכבה VI ברצף הסטרטיגרפי הכללי של שכבות התל), שתיהן מתקופת הברזל 2א. מתחת ליסודות מבנים משכבה 5-B נחשפו קירות לבנים משכבה 6-B המעידים על המשכיות בתכנון העיר. בהצטברויות מעל רצפות שכבה 6-B נמצא ממצא קירמי המייחד את השכבה: חיפוי אדום ממורק מופיע לצד מעט עיטור צבוע במסורת תקופת הברזל 1.

שטח C

בשנת 2003 התמקדה החפירה בחלקו הצפוני-מזרחי של שטח C והשטח הורחב ב-5 מ' לצפון (איור 1). הושלמה חשיפתו של בניין F – בית המגורים הגדול שחפירתו החלה בעונת 2001. הבניין נוסד בשכבה  C-1b  (=שכבה V) והמשיך להתקיים בשינויים מעטים בתוכניתו בשכבה C-1a (=שכבה IV) הוא כולל מסדרון כניסה המוביל לאולם מרכזי גדול שבחלקו האחורי חדר אחד. בצדו המערבי של הבניין טור של ארבעה חדרים קטנים שלאורך קירותיהם הוקמו ספסלים. בחדרון הצפוני התגלה מיתקן טחינה שהשתמר מצוין וכולל משטח מוגבה עם מעקה מטויח שבתוכו הונחה בשיפוע אבן שכב גדולה. סמוך לו התגלו שברי מזבח חרס מעוטר בדמויות אלות ערומות מטיפוס דומה למזבח השלם שהתגלה בעונות קודמות בשכבה C-1b. כן התגלה מכלול כלי חרס עשיר. מצפון, ממזרח וממערב לבניין F נחפרו קטעי בתי מגורים נוספים משכבה C-1a.

בשנת 2005 התרכזה החפירה בשטח C בשלושה שטחי משנה:

החלק הצפוני-מזרחי של שטח החפירה הורחב מזרחה ב-7 מ'. בחלק המזרחי נחשפו חלקים של שלושה מבני מגורים משכבה C-1a (שכבה IV). שלושת הבתים בנויים לבנים ללא יסודות אבן; בכמה מקומות היו רצפות אבן, אך אין רמז לשימוש בעמודים. כמו מבנים אחרים משכבה זו, גם החדרים שנחשפו בעונה הנוכחית חרבו בחורבן אלים בשרפה. על חלק מן הרצפות נמצאו כלי חרס מנותצים רבים, אופייניים למכלול הקרמי העשיר של שכבה זו, שחורבנה מיוחס לכיבוש הארמי במאה הט' לפסה"נ. בבדיקות מתחת לרצפות שכבה C-1a התברר כי הבתים נוסדו ככל הנראה בשכבה הקודמת C-1b והמשיכו לשמש בשכבה הבאה בשינויים קלים. רובע המגורים שנחשף בקטע זה מתוכנן היטב, הקירות מקבילים וישרים, הבתים בנויים בצפיפות, בית נוגע בבית וביניהם קירות כפולים.

בחלק המרכזי של הפינה הצפונית-מזרחית של שטח C העמיקה החפירה אל מתחת לרצפות שכבה C-1b (=שכבה V) כדי לחשוף את שרידי שכבה C-2 (=שכבה VI), הקדומה בשכבות תקופת הברזל 2א בתל רחוב (המאה הי' לפסה"נ). נחשפו חלקים של כמה מבנים מהשכבה המחזקים את הרושם כי גם בשכבה זו העיר היתה מתוכננת היטב ובנויה בצפיפות. הבנייה היתה בקירות לבנים ללא יסודות של אבן. הקירות בכיוון דומה לזה של השכבה הבאה, אך תוכנית המבנים אחרת. עיר זו לא חרבה בחורבן אלים ועל כן הממצא היה מועט. עיקרו שברי חרסים מחופים אדום וממורקים ולצדם לא מעט שברי כלים מעוטרים בצבע. באחת החצרות התגלה טבון שהשתמר בשלמותו עד לשפתו, מצופה שברי כלי חרס מחופים וממורקים. סמוך לו נמצא קנקן חרס ועליו חרותות שתי מלים זהות, כל אחת בת שלוש אותיות, בכתב פרוטו-כנעני.

בפינה הדרומית-מזרחית של שטח C פורקו שרידי בניין L משכבה C-1a (=שכבה IV) ומתחתיו נחשף המשכו של בניין H משכבה  C-1b (=שכבה V) שבו כמה מרחבים גדולים שכוסו בשכבת שרפה ומפולת לבנים (עד כמטר אחד גובה). בחלקו המזרחי של המבנה התגלתה, לראשונה בארץ ישראל, כוורת דבורים. הכוורת עשויה שורה של מכלים גליליים אופקיים עשויים טין גס לא צרוף, שבצדם האחד דופן בנויה ובה נקב וצדם השני פתוח. עד כה נחשפו שמונה מכלים כאלו (0.4 מ' קוטר, 0.9-0.8 מ' אורך כל אחד). זיהוי הגלילים ככוורות הוכח הן על סמך הקבלות אנתרופולוגיות ממקומות רבים במזרח התיכון ובאגן הים התיכון המזרחי הן על סמך אנליזה מדעית שערכה ד' נמדר ממרכז קימל במכון ויצמן שבה היא מצאה מולקולות של שעוות דבורים בדופנות הטין של הגלילים. הבניין תוארך למאה הי' לפסה"נ בבדיקות פחמן 14 שנערכו במעבדות אוניברסיטת גרונינגן (על ידי י' ון דר פליכט וה' ברוינס) ופורסמו לאחרונה (Mazar, A., Bruins, H., Panitz-Cohen, N.,and van der Plicht, J., 2005. Ladder of Time at Tel Rehov: Stratigraphy, Archaeological Context, Pottery and Radiocarbon  Dates. Pp.193-255 in: T.Levy and T.Higham (editors), The Bible and Radiocarbon dating. Archaeology, Text and Science.  London).

שטח D

בשנת 2000 החלה הרחבת החתך הסטרטיגרפי במדרון המערבי של התל הנמוך עד לרוחב של 10 מ'. בעונת 2005 נמשכה החפירה בכל חמשת ריבועי הרחבת החתך ונחשפו שרידים נוספים מכל השכבות שהתגלו בחתך זה בעבר: שכבות D-11 (תקופת הברונזה המאוחרת) עד D-1 (תקופת הברזל 2א; איור 2).

השרידים הקדומים בחתך הם רובד של חומר אורגני ובו חרסים לא מוגדרים; בחתך מקביל התגלו ברובד זה חרסים משלהי תקופת הברונזה התיכונה. הרובד היה מכוסה ברובד עבה של טרוורטין שככל הנראה הצטבר בגוף מים במשך זמן ניכר. מעל לרובד זה התגלתה שכבת יישוב מתקופת הברונזה המאוחרת, ללא כל שרידי בנייה. שרידי הבנייה הקדומים בהרחבת החתך הם משכבות המאה הי"ב לפסה"נ (שכבות 7-D ו-6-D).

בשכבה 6-D התגלו שני מיתקנים רבועים בנויים לבנים ומטויחים היטב הקשורים לתעשייה כלשהי. משכבה 5-D התגלו שרידים מעטים בלבד, וייתכן כי יש לבטלה כשכבה עצמאית. בשכבה 4-D (המאה הי"א לפסה"נ) נמשכה חפירת מבנה ממזרח לרחוב החוצה את השטח. נחשפו חדר גדול וכן שלושה חדרים קטנים ממזרח לו. בשכבה 3-D התגלו כמה בורות עגולים שטוחים דומים לאלו שהתגלו בעונות הקודמות בשכבה זו. תופעת הבורות נעלמה סמוך למרכז השטח, ולא התגלו בורות כאלו או שרידים אחרים משכבה זו בחלקו הצפוני של השטח. שרידי בנייה קטועים משכבות 2-D ו-1-D של תקופת הברזל 2א (ובאחרונה כמה שלבי משנה) התגלו בחלקו העליון של השטח. הממצא בכל השכבות לא היה רב, אך החפירה בשטח D ביססה את הכרת רצף השכבות בעלות האופי של יישוב עירוני לכל אורך תקופת הברזל 1 ו-2א.

שטח J

זהו שטח חפירה חדש שנפתח בשנת 2005 בפינה הדרומית-מזרחית של התל הגבוה, כדי להכיר את השיכוב באזור זה של התל (איור 3). נחפרו חמישה ריבועים, שניים מהם בחלקו העליון של התל ושלושה במדרון הדרומי. מטרת החפירה היתה לנסות ולגלות את המשך החומה מתקופת הברזל 2 שהתגלתה בשטח B וכן לעמוד על מידת קיומם של ביצורים מתקופות אחרות במורד התל. התברר כי באזור זה של התל אין קו ביצור מתקופת הברזל. בכל השכבות מתקופת הברזל נמצאו קירות בתים עד לקו המדרון; חלקיהם החיצוניים של בתים אלו נסחפו במדרון.

בחפירה הובחנו תשעה שלבים סטרטיגרפיים:

השלב העליון 1-J כלל שרידי רצפות טיח, מיתקנים והצטברויות מן התקופה הערבית הקדומה. השלב השני 2-J כלל שני שרידי קירות שהשתמרותם גרועה ותאריכם אינו ברור.

אל תוך שרידי החדר הריבועי משכבה 3-J נכרה קבר של אדם אחד שממנו השתמרה הגולגולת וחלקי שלד; לצד הגולגולת נמצא פך חרס. נראה כי הקבר שייך לתקופה שלאחר חורבן העיר של שכבה 3-J. שכבות 3-J ו-4-J הן מתקופת הברזל 2ב (המאה הח' לפסה"נ). לשכבה 4-J שויכו קטעי רצפות וקירות אחדים. לשכבה 3-J שויך קטע של מבנה ובו חדר קטן ריבועי, קטע חצר ובה טבון גדול, וכן קטעי קירות ורצפות נוספים. לא נמצאה עדות לחורבן אלים של שכבה זו.

לתקופת הברזל 2א ניתן לייחס שלושה עד ארבעה שלבי בנייה (5-J–8-J). שלושת השלבים הקדומים ידועים רק מבדיקה בשטח של חצי ריבוע. לכל אחד מהם ניתן לייחס קטעי קירות ורצפות. מן השלב האחרון (5-J) התגלו קטעי שני חדרים שחרבו בשרפה עזה המקבילה לחורבן הכללי של עיר שכבה IV בתל.

לתקופת הברזל 1 ניתן לייחס קיר שהתגלה בתחתית בור בדיקה.

עונות החפירה השישית והשביעית בתל רחוב ביססו את ידיעותינו על התפתחות העיר מתקופת הברונזה המאוחרת עד לתקופת הברזל 2א. התבססה המסקנה כי העיר בת 100 הדונם התקיימה כעיר בנויה ומתוכננת היטב לאורך כל התקופה שבין המאות הי"ב-הט' לפסה"נ. ממצאים רבים בהם צלמיות, חותמות וכלי פולחן מעשירים את הידע על תרבות תקופת הברזל באזור. הכוורות מן המאה הי' לפסה"נ הן תגלית יחידה במינה, כיוון שעד כה לא ידועות כוורות בממצא הארכיאולוגי מן המזרח הקדום. תאריכי פחמן 14 רבים מבססים את הכרונולוגיה של התקופה.