נתגלו 14 קברים מכמה תקופות: אחד מתקופת הב"ת 1, אחד מתקופת הב"ת 2א, שניים מתקופת הב"ת 2ב, תשעה מתקופת הברונזה המאוחרת הכוללים כלי יבוא מקפריסין וקבר אחד מתקופת הברזל 2. כל הקברים הם קברי שוחה סגלגלים או מלבניים שנחפרו בחמרה ובחול. חלקם דופנו בקירות לבנים ועל פי רוב הכיל כל קבר נקבר אחד ומעט מנחות קבורה שכללו כלי חרס (עד 15 כלים לקבר), פריטי מתכת, כלי צור, חרפושיות וחרוזים. העבודות שבוצעו במהלך הרחבת תוואי המסילה הסבו נזק רב לממצאים עד כי בחלק מן הקברים השתמרו שרידים דלים בלבד של שברי כלים או קטעי קירות לבנים. בקברים אחרים נתגלו הממצאים לצד הקבר לאחר שהוצאו על ידי כלי מכני שפגע בו. חמישה מהקברים השתמרו בשלמותם וכללו נקבר ומנחות באתרם (איור 1).