שטח A. נחשפו שני בורות איסוף של גתות באזור של אדמה חולית ורכה מאוד, המרוחקים 10 מ' זה מזה. בעומק של 0.3-0.2 מ' בלבד מתחת לפני השטח נחשפה מחציתו הדרומית של בור איסוף מרובע (1.3 מ' אורך; איור 2). הקירות התומכים בבור מדרום, ממזרח וממערב (W4 ,W2 ,W1) נבנו מאבנים בינוניות שלוכדו בטיט ומשורה של אבנים קטנות בפן החיצון, והם השתמרו לגובה של 0.85 מ'; הפן הפנימי של הקירות טויח. אל הפן החיצוני של קיר 2 הוצמד קיר (W3) הבנוי מאבני גוויל גדולות שסותתו בפן הניגש אל קיר 2 – אולי קיר תמיכה שנועד למנוע את התמוטטות המיתקן שנבנה על קרקע חולית ורכה מאוד. שתי מדרגות מטויחות הובילו ממשטח דריכה, שהשתרע ממערב לבור אך לא השתמר, אל בור האיסוף. קרקעית הבור רוצפה באבני פסיפס לבנות, האופייניות למיתקנים תעשייתיים, ובמרכזה הותקן בור שיקוע עגול ומטויח. הממצא הקרמי מבור האיסוף כלל קערות פתוחות (איור 3: 1), קנקנים (איור 3: 2) ושברי גוף של סירי בישול ופכים, המתוארכים לסוף התקופה הביזנטית.


בור האיסוף השני, שמתארו עגול (איור 4), נפגע בצדיו הצפוני והדרומי מפעילות מודרנית. הבור נתמך בקיר עגול (0.35 מ' גובה), הבנוי באבנים קטנות מלוכדות בטיט ומטויח בשני פניו בשכבת טיח (2.0-1.5 ס"מ עובי). קרקעית הבור (1.5 מ' קוטר) רוצפה ב-24 שורות חד-מרכזיות של אבני פסיפס לבנות, האופייניות למיתקנים תעשייתיים, ובמרכזה הותקן בור שיקוע (0.6 מ' קוטר, 0.27 מ' עומק), שרוצף אף הוא בפסיפס לבן. בתוך בור האיסוף נמצאו רק מעט שברי כלי חרס שזמנם התקופה הביזנטית.

 

שטח B.  מ' מדרום-מזרח לבור האיסוף העגול שבשטח A, נחשף באדמה חולית רכה מיתקן מטויח שמתארו סגלגל (1.5 × 2.5 מ'; איור 5). דופן המיתקן השתמרה לגובה 0.2-0.1 מ'; חלקו הצפוני של המיתקן נהרס במהלך פעילות מודרנית. המיתקן נבנה על שכבה של אבני גוויל בינוניות, שכוסו בשכבת טיח. במרכז המיתקן נחצב בור עגול (0.3 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק), שטויח אף הוא ונועד להולכת נוזלים אל תעלה מטויחת. אפשר שהמיתקן שימש להשריית בדים או לשטיפת עורות.


בתוך המיתקן נמצאו שברי חרס של קדרות (איור 6: 1), קנקנים (איור 6: 2, 3) וסירי בישול (איור 6: 4), וכן שפות ושברי גוף של קערות, המתוארכים לתקופה הביזנטית. כן נמצאו בתוכו בסיס בקבוק זכוכית; צדפים רבים המעובדים בשוליהם, אולי לצורך שיבוץ (ממצא המוכר מבתי מלאכה מן התקופה הביזנטית); מטבע מן המאות הד'-הה' לסה"נ (ר"ע 92556); וגוש קטן ממתכת. מחוץ למיתקן נמצאה נטיפת זכוכית, כנראה פסולת מתעשיית זכוכית.

 

שטח C. נפתח חצי ריבוע במרחק של 60 מ' ממזרח לשטח B. בתוך אדמה חולית רכה נתגלה בור אשפה שהכיל כמות רבה של קרמיקה מעורבת באדמה אפורה. המכלול הקרמי מתוארך לתקופה הביזנטית, וכולל קערות מסוג LRC (איור 7: 3-1), קערה (איור 7: 4) ונר (איור 7: 5). עוד נמצאו בבור שברי כלי זכוכית ובהם שפות קערות, גביעי יין עם בסיס טבעתי חלול, נרות כלילה עם רגל חלולה ובקבוקים המתוארכים לתקופה הביזנטית. כן נמצא גוש קטן של זכוכית גולמית ירוק המעיד על תעשיית זכוכית באזור.
 

שטח D. לאורך 40 מ', צמוד לכביש, נחפרה באדמה חומה תעלה ובה שבעה ריבועים

(2.5 מ' רוחב; איור 8). השטח כולו הופרע מפעילות מודרנית, אך נשמרו שרידים אדריכליים, שבהם זוהו שני שלבי בנייה. לשלב הראשון שייך מבנה ששרידיו נחשפו בקצה המערבי של התעלה: קיר W2-W3 נמשך בציר דרום-מזרח–צפון-מערב וקיר W1 הניצב ומפריד בין שני מרחבים (לוקוסים 602, 603). הקירות בנויים מאבני גוויל בינוניות שחוזקו באבנים קטנות ללא חומר מלכד (0.6 מ' רוחב, 0.4-0.3 מ' גובה השתמרות). בקיר 1 אפשר להבחין באבן פותה. על רצפת המרחב המזרחי (603), העשויה אבנים קטנות נמצאו שני טבונים עגולים מחרס שבתוכם סימני פחם. במרחב המערבי (לוקוס 602) נמצא מפלס רצפת אדמה, ועליו שברי כלי חרס, שרידי טבון ופחם.


שלושה קירות נוספים (W7 ,W6 ,W4;  מ' 0.4רוחב, 0.5 מ' גובה) שצירם דומה לזה של קירות 1 ו-2 נבנו גם הם מאבני גוויל בינוניות שביניהן הונחו אבנים קטנות והם תוחמים חדר. אל קיר 6 ניגשת ממערב רצפה עשויה עפר כבוש, שעליה נמצאו שרידי טבון וסימני פחם.


לשלב שני שייך מבנה בחלקה המזרחי של התעלה. נחשפה רצפה עשויה אבני ריצוף גדולות (לוקוס 606). מעליה נמצאו כלי חרס ופריטי מתכת.


הממצא הקרמי משטח D מוצג כמכלול מעורב. כל הריבועים בשטח זה נחתכו על ידי תעלות מודרניות אשר לא הותירו ממצאים בשיכוב ברור באתרם. במכלול זה מיוצגות ארבע תקופות: הפרסית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והממלוכית. לתקופה הפרסית שייכים שפה ובסיס של מורטריה ( איור 9: 1, 2), וכן בסיס של פכית אתית מחופה בצבע שחור מבפנים ומבחוץ (איור 9: 3). הכלים מן התקופה הביזנטית כוללים קערות, קדרות וסירי בישול (איור 9: 6-4); עוד נמצאו מתקופה זו שברים של קנקנים, פכים ופכיות. התקופה האסלאמית הקדומה מיוצגת בקדרות (איור 9: 10-8), קנקנים מטיפוס פערור (איור 9: 11), קנקנים בעלי צוואר נמוך (איור 9: 12), וכלים מטיפוס Buff Ware: קערה, שפת קנקן, פכית (איור 9: 7, 13, 14); כן נמצאו מתקופה זו שברים של קערות, של קנקנים ושל סירי בישול. מהתקופה הממלוכית נמצאו קערות צבועות לבן בחוץ ומזוגגות ירוק בהיר, ירוק כהה וחום בפנים ובחוץ (איור 9: 20-15).


עוד נמצאו בשטח שלושה מטבעות – שניים מתוארכים לתקופה האומיית (ר"ע 92558, 92559) ואחד לתקופה הממלוכית. בין ממצאי הזכוכית הדלים נמצא גוש קטן של זכוכית גולמית בצבע כחלחל-ירקרק, המעיד על תעשיית זכוכית באזור. בין פריטי המתכת נמצאו תשעה מסמרים ושבר של עגיל.

 

שטח E. ממזרח לשטח D נחפר ריבוע אחד שהופרע כולו. באדמה חומה נמצאו אבני מפולת מפוזרות וממצא קרמי המתוארך לתקופה האסלאמית הקדומה: קערות פתוחות (איור 10: 1, 2, 4), קערה מזוגגת (איור 10: 3) ושפת קנקן (איור 10: 5).