נחפרו שני קטעים של הטרסות (כ-2 מ' אורך) התוחמות את הערוץ ואשר ניתן היה לראותן על פני השטח טרם החפירה. הטרסה הצפונית השתמרה לגובה של כ-0.4 מ' בשני נדבכים והיא נבנתה משני פנים של אבני גוויל בינוניות, עם מילוי של אבנים קטנות ועפר ביניהם (איור 1). הטרסה הדרומית, המרוחקת 153 מ' מן הצפונית, השתמרה לגובה של כ-0.35 מ' בפן החיצוני (הדרומי) שלה ולגובה של כ-0.75 מ' בפן הפנימי (הצפוני). אופי בנייתה דומה לזה של הטרסה הצפונית (איור 2). לא התגלו ממצאים כלשהם.