ברום מינוס 213.5 עד מינוס 214.1 מ' מתחת לפני הים (נ"צ — רי"ח 2603/7485; רי"י 2103/2485) נחשפו יסודות (0.5-0.4 מ' רוחב) של מבנה (2.5 × 2.5 מ') עשוי בפן החיצוני מאבני גזית גדולות (0.30-0.35 × 0.35-0.40 × 0.45-0.55 מ') ואבני לקט מבזלת מלוכדות בטיט (איורים 1, 2). בטיט נמצאו שרידי פחמי עץ וגרעיני דגן שתוארכו באמצעות פחמן 14. נוקתה דגימה (RT 4447) בתהליכים שנועדו להסיר שרידי פחמן לא אורגני וחומצות היומיות והיא תוארכה לגיל 40 ± 1480 שנים לפני זמננו (גיל מכויל 660-530 לסה"נ).

תפקיד המבנה אינו ברור, ייתכן שהיסודות שימשו בסיס למגדל תצפית או שמירה. בדיקת הטיט הראתה כי הוא נעשה מגיר שרוף ואפר עם חסמי בזלת קטנים והוא התגבש והתקשה בתנאים יבשתיים. מאחר שטיט מסוג זה אינו יכול להתקשות בתוך מים, ניתן ללמוד כי בתקופה שבה הוקם המבנה (המאות הו'-הז' לסה"נ), ירד מפלס הכנרת לרום נמוך ממינוס 214 מ'. כאשר נושבות רוחות מערביות, סוערים חופיה המזרחיים של הכנרת והגלים עשויים להגיע לגובה 1.5 מ' ויותר. לפיכך סביר להניח שבעת הקמת המבנה היה מפלס הים נמוך לפחות במטר אחד מיסוד המבנה. מכאן ניתן להסיק שבזמן כלשהו במאות הו'-הז' לסה"נ ירד מפלס הכנרת לרום של מינוס 215 מ' או נמוך מכך, ככל הנראה כתוצאה מרצף של כמה שנות בצורת. זהו המפלס הנמוך ביותר הידוע בימה בתקופות היסטוריות.