בחפירה (10 × 10 מ"ר) נפתחו ארבעה ריבועים, שלושה נחפרו ורק בשניים נתגלו ממצאים אדריכליים שכללו שני קירות: בדרום-מזרח (W1000; שטח A) ובצפון-מערב

(W1001; שטח B; איורים 1, 2). קיר 1000 בנוי בנדבך היסוד שלו מאבני שדה בינוניות ועליו שני נדבכים נוספים עשויים מאבני גזית גדולות מסותתות בקפידה (3.8 מ' אורך, 2.02 מ' רוחב, 1.9 מ' גובה השתמרות). כל נדבך עשוי משתי שורות של אבנים מסותתות וביניהן מילוי עבה של אבנים בסיתות מרושל. בין הנדבכים נמצא מילוי של אבני שדה גדולות ובינוניות. החומר המלכד בין האבנים הוא טיח לבן-אפור. נחשף פתח מרשים

(1.02 מ' רוחב), שאבני הסף שלו ומזוזותיו מסותתים בקפידה רבה. המזוזות בולטות באי-אחידות מן הקיר, 18 ס"מ בצד הדרומי ו-48 ס"מ בצד הצפוני. הסף בנוי משתי אבנים גדולות הניגשות לקיר ממערב (1.5 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב). בפינה הדרומית-מזרחית של הסף נמצא השקע לפותה (13 ס"מ קוטר, 12 ס"מ עומק). שחיקת הדלת באבני הסף חרצה מעין תעלה (55 ס"מ אורך, 7 ס"מ עומק מרבי ליד הפותה) שהולכת ונעשית רדודה כלפי צפון. בפינה הצפונית-מזרחית של הסף נמצא שקע לבריח (9 ס"מ קוטר, 3 ס"מ עומק). ממערב לסף וכ-40 ס"מ נמוך מהקיר  נתגלתה מפולת שלא נחפרה (לוקוס 104). ממזרח לקיר נחפר מילוי של עפר חום-אפור ובו שברי טיח מכויר (לוקוס 105) שלא ברור אם מקורו בחדר שממזרח לקיר 1000 או ששבריו נזרקו לכאן מהווילה.
סמוך לפתח ולמזוזה הדרומית של קיר 1000, נמצאו אבנים המעידות על חסימה מאוחרת וביטול הפתח בקיר. החסימה לא נחפרה.
שיטת הבנייה, השימוש באבני גזית גדולות מסותתות בקפידה רבה בפתח וסוג חומר המליטה זהים לשיטת הבנייה של הווילה המעוטרת בפסיפסים וכן תואמת האוריינטציה של קיר 1000 לזו של קירות הווילה.

 

קיר 1001 נחשף רק בנדבך העליון שלו (8.3 מ' אורך, 1.24 מ' רוחב) ובקצה המערבי נתגלו על פני השטח שני נדבכים (0.8 מ' גובה). הקיר יוצר פינה ממערב עם קיר

(W1002) הגלוי על פני השטח (10 מ' אורך, 2.15  מ' רוחב). קירות 1001 ו-1002 בנויים בשיטה דומה. כל נדבך בנוי שתי שורות של אבנים מסותתות ברישול וביניהן ליבה המורכבת מאבני שדה בינוניות וקטנות שביניהן אדמה.