נפתחו שני ריבועים, האחד במרחק של כ-3 מ' צפונית לכנסייה שנחפרה בשנה 1993 (ר' חדשות ארכיאולוגיות קג: 21) והשני במרחק של כ-20 מ' צפונית- מערבית ממנה. מן הכנסייה השתמרו בעיקר היסודות החצובים בסלע ורצפות הפסיפס. בשני הריבועים נחשף הסלע בעומק 0.3-0.1 מ' מפני השטח ללא שרידי בנייה. נאספו כמה אבני פסיפס, שבר שיש ושברי כלי חרס מעטים בלבד, שתוארכו לתקופה הביזנטית.
בהמשך החפירה נערכה חשיפה של הסלע בשטח המתוכנן לבנייה ולא נמצאו שרידים ונראה כי הכנסייה הייתה מבנה מבודד.