נחשפה גת חצובה בסלע הגיר הכוללת משטח דריכה, בור שיקוע ובור איגום (איור 2). משטח הדריכה מלבני (2.2 × 2.5 מ'), מרוצף באבנים קטנות ומטויח ונחצב בשיפוע קל היורד לעבר בורות השיקוע והאיגום. סמוך לפינה הדרומית של משטח הדריכה נחצב בור שיקוע סגלגל (כ-0.8 מ' קוטר, כ-0.5 מ' עומק). בתחתיתו נחצבה גומה קטנה (0.15 מ' קוטר, 0.06 מ' עומק) לניקוז הפסולת ושארית התירוש. תעלה חצובה מחברת את בור השיקוע לבור האיגום שממערב לו. בור האיגום עגול (כ-1.1 מ' קוטר, כ-1.6 מ' עומק) ומטויח כולו בשכבת טיח עבה (כ-4 ס"מ).