נחשף בור מים ולצדו שרידי בנייה דלים (איור 1). לבור מתאר פעמוני (5.5 מ' קוטר, כ-4.4 מ' עומק עד למפלס התמוטטות חלקית של תקרת הבור) ופיו עגול וקטן למדיי (כ-0.7 מ' קוטר). הבור חצוב בסלע גיר רך ומטויח בשכבה עבה (4 ס"מ) של טיח הידראולי מעורב בפסולת אורגנית, ששרידיו השתמרו בפתחו ובתקרתו. מצפון-מזרח לבור נמצאה תעלה חצובה ומטויחת המובילה אליו ומדרום לה סדק טבעי, המנקזים יחד את מי הנגר אל פי הבור. משני צדי משטח הסלע המפולס בחציבה (במערב ובמזרח) נמצאו שרידי קירות בנויים אבני גוויל בשני נדבכים. לא נתגלה כל ממצא מתארך.