האתר, על מדרון שלוחה הפונה צפונה, נסקר בעבר על ידי ס' רוזן במסגרת סקר מפה 201. נחפרו כמה מבנים.
המבנה הצפוני (לוקוס 1, איור 1) דמוי האות ר' ובנוי נדבך אחד של אבני גוויל בינוניות המונחות על גבי משטח הסלע הטבעי. למבנה קיר מזרחי (2.16 מ' אורך, W10) וקיר צפוני (2.4 מ' אורך, W11). בקצה המערבי של קיר 11 נחשף גל אבנים סגלגל, בנוי אף הוא אבני גוויל בינוניות (1.35 מ' קוטר, 0.5 מ' גובה). בחפירה מתחת לגל האבנים לא נמצא דבר.
כ-6 מ' דרומה מבנה נוסף שמתארו סגלגל (לוקוס 2, 1.8 × 2.5 מ'), בנוי נדבך אחד של אבני גוויל בינוניות וקטנות המונחות על גבי הסלע הטבעי. בתוך המבנה נמצאו אדמת לס וכמה אבנים שמקורן לא ברור.
בתוך המבנים ובסביבתם לא נמצא ממצא אשר יכול לתארכם או לקבוע את מהותם.

 

כ-60 מ' מצפון-מערב למבנים נמצא מבנה שלישי (לוקוס 3, 3.8 × 4.2 מ', מידות פנימיות; איור 2) שמתארו דמוי פרסה והוא פתוח כלפי מזרח (רוחב פתחו כ-3.6 מ'). קיר המבנה, שהשתמר לגובה מרבי של חמישה נדבכים, בנוי שורה אחת של אבני גוויל שטוחות המונחות זו על זו וביניהן אבנים קטנות (0.7-0.8 × 0.4-0.5). הקיר נבנה בחלקו על גבי משטח הסלע הטבעי ובחלקו על שכבה דקה של אדמה (כ-10 ס"מ) שהייתה מרובדת על הסלע בזמן בניית המבנה וייתכן כי הונחה לצורך פילוס השטח. בתוך המבנה לא התגלה כל ממצא אולם סמוך לו נמצא שבר גוף של כלי מטיפוס כלי עזה.

נראה שהמבנה שימש קיר מגן מפני הרוח, לאוהל או סככה, ששימשו מקום שהייה זמני לרועים או חקלאים.