בשטח שנפתח (75 מ"ר; איור 1) ממזרח לתיאטרון הרומי של קיסריה נחשף קיר (W126) בנוי אבני גזית (60 × 30 × 35 ס"מ, 9 מ' אורך השתמרות, שלושה נדבכים) שכיוונו דרום-מזרח–צפון-מערב, מושתת על שכבת אדמה חומה. אל הקיר הוצמד ממזרח קיר

(W125) הבנוי גם הוא אבני גזית (3.5 מ' אורך השתמרות, שלושה נדבכים). נראה כי הקירות הם חלק מהמערכת החקלאית שהקיפה את העיר קיסריה וייתכן שהם תשתית גדרות מאבני בניין שתחמו את חלקות השדה. אף שהקרקע אינה פוריה ומורכבת מחול דיונות, היא טויבה באשפה עירונית ממוינת שכללה חומר אורגני ומעט חרסים והושבחה במערכת השקיה שניזונה ממי באר שאובים. עדות לכך נמצאה בשברי כלי אנטיליה (איור 2: 10-8).
חלוקת המים בשדה נעשתה בעזרת תעלה שנחשף ממנה קטע קצר (לוקוס 130). התעלה נבנתה מאבני בנייה בשימוש משני וצופתה באי-אחידות בטיח בשתי דופנותיה.