ריבועים 5–K3 (איור 1) נפתחו בחלקו הצפוני של שטח החפירה, על המדרון הצפוני של גבעה טבעית ובמרחק כ-150 מ' מפסגתה. נחשף קיר בכיוון מזרח–מערב
(W107; לפחות 15 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה השתמרות) בנוי משתי שורות של אבני גוויל בהירות מכורכר, משולבות באבני גזית גדולות (0.4 × 0.3 מ' גודל ממוצע). משני צדי הקיר מילוי שהכיל כמות גדולה של קרמיקה מהתקופה הביזנטית.

במרחק 0.15 מ' צפונית לקיר ובמקביל לו נחשפה תעלת השקייה מבטון מודרני המשתפעת למערב, אשר שימשה פרדס שהיה בשטח עד שנות ה-50 של המאה הקודמת (לוקוס 106; 0.3 מ' רוחב; 0.15 מ' עומק). המילוי בתעלה הכיל כמות קטנה של קרמיקה אסלאמית מאוחרת. התעלה והקיר צמודים וכיוונם משתנה בהתאמה ולפיכך נראה שנבנו כמכלול אחד והקרמיקה הביזנטית שנאספה משני צדי הקיר נסחפה מראש הגבעה. עם זאת אפשר שהקיר נבנה במקורו כטרסה בתקופה הביזנטית ובוני התעלה עשו בו שימוש משני.

 

 

'. במרכז ריבוע B5, על פני השטח, התגלה קנקן מתקופת הב"ת 2 (איור 2). מדרום לקנקן נחשפו שברי עצמות ושיני כבש בארטיקולציה המעידה על קבורה ראשונית. על פני השטח בפינה הצפונית-מערבית של ריבוע B4 התגלו שברי שני קנקנים מתקופת הב"ת 2, שני הבסיסים זה בתוך זה (איור 3). בין הבסיסים נמצאו פירורי עצמות ונראה שאלו שרידי קבורה.

 

 

שטח ב

 

שטח א'.