נסקרו ונחפרו שלושה שטחים והתגלו בהם שרידים מודרניים השייכים כנראה לכפר הערבי בית-נטיף שננטש בשנת 1948. נמצאו טרסות רבות, מבנה ומתקנים. בעבר ערך י' דגן סקר באזור וחשף טרסות, בורות מים, גתות, ושומרות (רישיון מס' 132/1997-G).