שטח A
10 מ' ממערב לגבעת בית הקברות נפתחו ארבעה ריבועים (4 × 4 מ'), שלושה נחפרו חלקית.
על סלע הקרטון נחשפה שכבת אדמה דקה ודחוסה בצבע חום בהיר שכללה שברי כלי חרס מהתקופה הכלקוליתית וכן ריכוז של אבנים קטנות ובינוניות ללא סדר ברור.
 
שטח B
בחפירת בדיקה (3.3 × 1.5 מ') שנערכה בקצה מדרון גבעת בית הקברות, כ-30 מ' צפונית-מערבית לשטח A, נמצאו חרסים רבים של קנקנים וגלוסקמאות מהתקופה הכלקוליתית בגוון חום כהה. 
בעבודת הכלים המכניים נחשפו ארבע מערות (B1, B2, B3 ו-B4) ונראה כי חלקן נפגעו מעבודת הכלים הכבדים.
מערה B1 היא פיר (2.0 × 1.5 מ', 0.75 מ' עומק) מכוסה באדמת סחף חומה כהה ללא כל ממצא ארכיאולוגי. על פני השטח סביב הפיר נמצאו חרסים מהתקופה הכלקוליתית.
במערה B2 כ-3 מ' צפונית למערה B1 (כ-2.5 מ' עומק; 9 × 5 מ'; איור 1), נתגלו כמה שלבים מהתקופה הכלקוליתית וכמה שלבים מאוחרים יותר עם ממצא מתקופת הברונזה הקדומה 1. הממצא הקדום על פני הסלע הכיל שברי גלוסקמאות וקערות קטנות דמויות
'V'. מן השלב הבא נתגלו כמה רצפות עשויות גיר כתוש ושכבות עפר. נראה כי בשלב זה שימשה המערה למגורים. השלבים המאוחרים מעידים על שימוש במערה לקבורה. הממצא כלל מספר רב של קערות גדולות דמויות 'V', קערות או קדרות עמוקות בעלות ידיות מדף מנוונות (איור 2), קנקני קבורה מהתקופה הכלקוליתית, ועצמות אדם שנמצאו מפוזרות במערה. נוסף על כך נמצאו עצמות בעלי חיים, חרוזים, כלי עצם, כלי אבן וצור ושרידי עץ מפוחמים. נראה כי חלק מהקבורה נעשתה בבורות שחתכו את הרצפה הקדומה.
מתקופת הברונזה הקדומה 1 נמצאו כמה להבי מגל 'כנעניים' ושבר של קערה ממורקת אפור המעידים על שימוש במערה בזמן זה.
מערה B3, כ-3 מ' מצפון למערה B2, היא פיר המכוסה באבנים קטנות (1.5 × 1.0 מ',
כ-1 מ' עומק) שנתגלו בו שברי קנקנים מהתקופה הכלקוליתית. הפיר מתחבר מדרום למערה B2 וייתכן שהיה חלק ממערה גדולה יותר המאוחרת ל-B2.
במערה B4 (כ-1.7 מ' עומק; 5.0 × 2.5 מ'; איור 3), כ-30 מ' מדרום למערה B2, נמצאו
כ-50 כלי חרס תמימים וכאלה הניתנים לרפאות (איור 4), בהם קנקנים, קערות, פכים ופכיות שמקור אחת מהן בקפריסין. כן נמצאו כלי מתכת, פריטי צור, עצמות אדם ועצמות בעלי חיים. בדיקת עצמות האדם מעידה על חמישה נקברים. המערה שימשה לקבורה בתקופת הברוזה התיכונה 2.
צמוד למערה ומתחתיה נתגלו כמה בורות פעמוניים שהכילו שברי כלי חרס כלקוליתיים. ייתכן כי הם שייכים לשלב התיישבות מן התקופה הכלקוליתית שנראה גם במערות B2
ו-B3.

 

שטח C 
כ-15 מ' ממזרח לשטח B נחפר מלבן (4 × 2 מ') ובו שכבת אדמה חומה כהה עם אבנים קטנות וחצץ. בשכבה נמצאו  שברי כלי חרס ושברי גלוסקמאות מהתקופה הכלקוליתית וכן חרסים מהתקופה הרומית-ביזנטית.