נחשפה גת (איור 1) הכוללת משטח דריכה חצוב בסלע (איור 1:1) ושני בורות אגירה. ממשטח הדריכה, שנפגע ברובו מכלי מכני, מוליכה תעלה חצובה לבור אגירה קטן (0.8 × 0.8 מ',  0.9 מ' עומק; איור 1: 2), שממנו מובילה תעלה נוספת לבור אגירה גדול יותר 
(1.2 × 1.0 מ', איור 1: 3) שברצפתו המטויחת משולבים חרסים, ככל הנראה מהתקופה הביזנטית. בתחתית הבורות נמצאו גומות שיקוע.