בית בד (לוקוס 102, 0.65 מ' קוטר חיצוני, 0.27 מ' קוטר פנימי, 0.18 מ' עומק; איורים 1, 2). עוד נחשף בור האיגום (לוקוס 104) .
חציבה מרובעת (לוקוס 101, 0.82 × 1.20 מ'; איורים 3, 4). סמוך לה מצפון נחשף שקע עגול, כנראה טבעי (0.55 מ' קוטר, 0.35 מ' עומק).
מחצבה בסלע הנארי (לוקוס 100, 2.5 × 2.5 מ'; איור 5). ניתן להבחין בתעלות ניתוק האבנים ובצורת האבנים שנחצבו.
גת (1.3 מ' עומק מפני השטח; איור 6). בור האיגום נמצא מטויח (לוקוס 110, 1.25 × 0.75 מ', איור 7) ובקרקעיתו בור שיקוע (0.2 מ' קוטר). משטח הדריכה רחב, חצוב בסלע (לוקוס 109; 2.70 × 1.55 מ'; איור 8).


הממצא הקרמי דל מאוד ולא אינדיקטיבי, אך נראה כי הוא מן התקופה ההלניסטית או הרומית הקדומה.