נחפר מילוי של אדמה ופסולת שנערם מעל מיתקנים חצובים, שנחשפו באתר בחפירות בעבר. לא התגלה כל ממצא.