נסקר אזור (כ-2 קמ"ר) כ-150 מ' ממזרח לחוף הים וכ-25 מ' מדרום לנחל שורק. השטח וחלקים מרכס הכורכר המקביל לקו החוף מכוסים כיום צמחייה ודיונות מההולוקן, שהתפשטותם ברצועת החוף חלה לאחר תקופת הברונזה הקדומה, המקשים על גילוי אתרים בכלל ואתרים פרהיסטוריים בפרט. הסקר התמקד בשקעים ובנקודות שבהם נחשפו פני השטח הקדומים; במהלכו נתגלו כמה פריטי צור פזורים על פני החולות וייתכן לפיכך כי החול מכסה אתרים פרהיסטוריים.
נסקרו גם שתי רצועות (תוואי הצנרת) המחברות את המתקן לחוף הים. אלה חוצות את גבעת הכורכר ממערב למתקן ועוברות בלב אתר פרהיסטורי ייחודי ועשיר הידוע בכינויו 'גבעת העשב' (איור 1). באתר ריכוז גבוה של כלי צור ובולטים בהם מיקרוליתים שצורתם גיאומטרית והם אופייניים לתרבות הכבארית גיאומטרית של התקופה האפי-פליאוליתית, המתוארכת ל-14,000 שנה לפני זמננו.