מערת הקבורה נחצבה במעלה המדרון הדרומי של הכיפה שעליה שוכן היישוב (איור 1). היא כוללת שני חדרים, שנחצבו זה אחרי זה בציר צפון

-דרום ודפנותיהם טויחו בטיח בהיר. בחזית המערה נחצב פתח קמור (0.5 × 0.5 מ'), וסביבו סותתה מסגרת רבועה (0.81 × 0.98 מ') לקליטת אבן סגירה שהתגלתה מוטלת לפני הפתח. מן הפתח יורדת מדרגה   (0.25 מ' גובה) אל חדר הקבורה הקדמי (2.81 × 2.93 מ', 1.84-1.06 מ' גובה), שבדופנו המערבית נחצבו שני כוכי קבורה קמורים (A, B; 0.75-0.55 × 1.90 מ', 0.65-0.55 מ' עומק) והובחנה תחילת חציבה של כוך נוסף (C). תקרת החדר שטוחה ומשופעת לדרום. במרכז הדופן הצפונית של החדר נחצב פתח רבוע (0.5 × 0.6 מ') המוליך אל חדר הקבורה האחורי (2.81 × 3.17 מ', 1.89 מ' גובה), שנחצב במפלס נמוך מזה של החדר הקדמי. בדופנות החדר נחצבו חמישה כוכי קבורה (D-H; 0.66-0.48 × 2.21-1.82מ', 0.65-0.55 מ' עומק). תקרת החדר מעט קמורה. כוכים F ו-G נחצבו בחלקם מתחת לחדר הקבורה הקדמי, ואל כל אחד מהם מוליכה מדרגה (0.12 מ' ו-0.14 מ' גובה) ממפלס החדר האחורי. פינתו הדרומית-מערבית של כוך H מתחברת עם פינת כוך שבחדר הקדמי. בהצטברויות בתוך המערה התגלו מעט שברי כלי חרס משלהי ימי הבית השני (המאה הא' לפסה"נ–המאה הא' לסה"נ; איור 2).