נחשפו שלוש חציבות.
חציבה 1. משטח מלבני חצוב בחלק העליון של המדרון (איורים 1, 2; 1.4 × 4.0 מ') ותחתיו מדרגה חצובה (0.5 × 1.5 מ'). הובחנו שורות אלכסוניות של סימני חציבה (כ-0.5 מ' אורך) שכיווניה מגוונים.


חציבה 2. כ-30 מ' מצפון לחציבה 1 ובמפלס נמוך יותר השתמר משטח מלבני (איורים 3, 4; 1.1 × 1.7 מ'). סימני החציבה האלכסוניים ברורים ומגוונים בכיוונם.


חציבה 3. כ-8 מ' מצפון לחציבה 2 ובמפלס דומה נמצא משטח מלבני חצוב (איורים 5, 6; 0.8 × 1.3 מ') שבצדו הצפוני השתמרה פינה חצובה (0.3 מ' גובה). סימני החציבה אלכסוניים, ברורים וכיוונם אחיד.