האתר נמצא בשוליים המערביים של רכס הכורכר המרכזי, מדרום-מזרח למצודה הצלבנית (ר' חדשות ארכיאולוגיות 149:112). נפתח ריבוע ונחשף אגן מרובע חצוב בסלע הכורכר הקשה (2.3 × 2.5 מ', 1.5 מ' עומק), ששימש כנראה לצרכים מקומיים של תעשייה או חקלאות. תעלת ניקוז (לוקוס 101) וסכר אבנים (לוקוס 103) מעידים על כוונה למנוע כניסת מים. בתחתית האגן נמצא מילוי רך עשוי אבן חול שעברה תהליכי בליה וככל הנראה הייתה חלק מרצפת האגן. שאר האגן וסביבתו היו מכוסים במילוי מודרני מעורב באדמת חמרה (לוקוס 100). על פני השטח סמוך לאגן נמצא מטבע של אנטיוכוס הג' ממטבעת אנטיוכיה (187-222 לפסה"נ, ר"ע 97628).