רוב שטחי הסקר נמצאים בשדות עיבוד חקלאי.
האתרים הראויים לציון:
1. נ"צ — רי"ח 20189-91/64113-35; רי"י 15189-91/14113-35. מתקן או מתקנים מדרום וממזרח לחורבה כפר ג'נדס. על פני השטח פזורת חרסים מן התקופות הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית. כן נמצאו אבני פסיפס לבנות גדולות וטיח.


2. נצ"מ — רי"ח 192949/648848; רי"י 142949/148848. פזורת כלי צור, גרעינים ונתזים מן התקופה הפליאוליתית התיכונה (התרבות המוסטרית) על פני שטח של כ-300 × 150 מ'.


3. נצ"מ — רי"ח 19321/64768; רי"י 14321/14768. גת חצובה, משטח דריכה רבוע שבאחת מדופנותיו חצובה גומה רבועה להתקנת קורה. בור האיסוף המלבני הוסב בשלב מאוחר לבור מים. כן נסקרו פתחים חצובים עגולים: בורות מים או קברים(?) וחציבות אנכיות. על פני השטח חרסים מן התקופות הברונזה התיכונה, הרומית והביזנטית ומעט פריטי צור.


4. נצ"מ — רי"ח 193735/646030; רי"י 143735/146030. ריכוז מתקנים חצובים, גתות, ספלולים, מחצבות, מערות קבורה וקברי מקמרים. הממצא קשור לחורבה השוכנת בראש הגבעה (נ"צ — רי"ח 193785/646363; רי"י 143785/146363) שבה ריכוז גדול של אבני בנייה, ריכוזים של אבני פסיפס קטנות וגדולות לבנות ואפורות, בורות מים וחרסים מן התקופות הברונזה התיכונה 2ב', הפרסית, הרומית, הביזנטית והעות'מאנית.


5. נ"צ — רי"ח 194839/645049; רי"י 144839/145049. שומרה עגולה (כ-4.5 מ' קוטר) בנויה מאבני גוויל ומאבנים מסותתות מעט, השתמרה לגובה 4-3 נדבכים. בקרבתה חציבות, ייתכן שרידי גת. כ-330 מ' צפונית-מערבית לה – מבנה  מטויח (כ-4 × 4 מ', כ-1 מ' גובה השתמרות) שבקרבתו טרסות חקלאיות.