שני כבשני הסיד בנויים זה בתוך זה, קדום ומאוחר. מן הכבשן הקדום, שבנוי במרכז החצר, השתמר קיר מעוגל (W15), הנשען על דופן הסלע המזרחית של המערה. הקיר נבנה באבנים גדולות (כ-0.3 × 0.4 מ') והשתמר לגובה שני נדבכים. חלק מאבני הקיר, בעיקר בצדו הדרומי, סדוקות מחום גבוה. בצדו המערבי של קיר 15 הובחן תיקון מאוחר באבנים קטנות (W16) ולכן נראה שהיו לפחות שני שלבי שימוש בכבשן. ממזרח לקיר 15 נחשף קיר נוסף (W5), שהשתמר לגובה  נדבך אחד. על פי הבנייה נראה שקיר 5 שימש קיר תמך לכבשן ואפשר גם ששימש לאטימת פתחים שהיו בצדה הצפוני-מזרחי של המערה; הם לא ניכרים מפאת קריסת תקרת המערה.
לאחר שהכבשן הקדום יצא מכלל שימוש נבנה בתוכו כבשן סיד נוסף, מעט קטן יותר (3.5 מ' קוטר; איור 2). הקיר המעוגל של הכבשן המאוחר (W11) נבנה על הסלע באבנים בינוניות מסותתות (0.25 × 0.35 מ') והשתמר לגובה 2.2 מ'. קיר 11 נתמך בחלקו הצפוני בקיר 15 של הכבשן הקדום; המרווח שבין שני הקירות (0.3 מ' רוחב) מולא באבנים. על דופנות הכבשן הובחנו סימני שרפה ועל קרקעיתו נמצא רובד אפר ופחם (לוקוס 124; 0.3 מ' עובי).