ברכס הצפוני של המחצבה נחשפה גת ביזנטית, חצובה בסלע גיר מתקופת הקנומן. לגת משטח דריכה מרובע (לוקוס 100, 2.9 × 2.7 מ', 0.2 מ' עומק). יש לציין כי המשטח קטן יחסית לבור האיגום המרובע שמצפון לו (לוקוס 101, 1.8 × 1.7 מ', 2 מ' עומק). בפינה הצפונית-מזרחית של הבור, בגובה 0.6 מ' מתחתיתו, נמצאה מדרגת כניסה. בור האיגום רוצף באבני פסיפס גסות שנטו בשיפוע מתון לעבר בור השיקוע (לוקוס 102, 0.55 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק) הצמוד לדופן הדרומית, שרוצף גם הוא. על פי גודל בור האיגום נראה כי התסיסה נעשתה במקום. ייתכן כי הבור כוסה במשטח עץ שעליו הונחו אבנים לסגירה. גודלה של הגת מעיד על פעילות בהיקף תעשייתי.